Oceanografisk forskning

SMHIs oceanografiska forskningsenhet har expertkunskap inom en rad områden som är förknippade med havsforskning, såsom marinbiologi, marina observationer, numerisk modellering och fjärranalys. Forskningen omfattar alltifrån kortsiktiga prognoser av t.ex. strömmar, havsnivå, istäcke och avdrift av oljeutsläpp, till klimatförändringarnas effekter på havet och det marina ekosystemet. Enheten tar fram toppmoderna operationella havs- och klimatmodeller och tillhandahåller klimattjänster samt stöd för havsförvaltning och havsskydd.

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer