Nya innovativa observationer ger hållbarare kustområden

Bättre studier av områdena där hav möter land, det är projektet LandSeaLots övergripande mål. Målet ska nås genom att integrera och utöka de observationsinsatser som redan finns: både fältobservationer, satellitobservationer, modellering och medborgarforskning. Genom att utöka antalet observationer i kustnära områden ges bättre förutsättningar för välgrundade beslut som i sin tur bidrar till att ge kustområdena fortsatt möjlighet att blomstra även på lång sikt.

Projektet LandSeaLot går ut på att ta fram en gemensam utformning av en omfattande observationsstrategi och genomförandeplan för gränsområden mellan land och hav i Europa.

Kustregionerna är tätt befolkade och har starka ekonomier – och i områdena som förbinder land med hav pågår en mängd olika aktiviteter med olika intressen. Att kunna balansera motstridiga intressen och användningsområden, såsom fiske, energiproduktion, turism, vattenbruk (jämför ”jordbruk”) och transport, är avgörande för att upprätthålla den känsliga ekologiska balansen i dessa regioner så att kustsamhällena kan blomstra.

Välgrundade beslut baseras på vetenskapliga studier

För att bidra till välgrundade beslut, möjliggöra att utvärdera avvägning, och vidta åtgärder, behövs vetenskapligt baserad kunskap. Här spelar kustobservationer en viktig roll när det gäller att ta fram denna information.

LandSeaLot utökar observationsförmågan i kustzonen genom att integrera nya mätningar på plats, satellitobservationer och modeller. Projektet samlar experter, medborgarforskningsinitiativ, europeiska forskningsinfrastrukturer (JERICO, Danubius, ICOS) och data plattformar som det Europeiska nätverket för marina observationer och data (EMODnet), Copernicus-tjänster och observationskomponenten i den digitala tvillingen av havet (EDITO, ILIAD). Tillsammans ska de utforma en förbättrad observationsstrategi för gränsområdet mellan land och hav.

Testlabb centralt i projektet

Kärnan i LandSeaLots uppdrag att utveckla en observationsstrategi i ett antal utvalda kustområden , så kallade "Integration Labs”. Dessa innovativa och unika laboratorier är utformade som testcenter för att prova de föreslagna åtgärderna och förbättringarna på nio platser i Svarta havet, Egeiska havet, Medelhavet, Atlanten, Nordsjön och Östersjön.

SMHI koordinerar observationerna och underlättar datainsamling

SMHI koordinerar arbetet med att utöka havsobservationer i integrationslabben med hjälp av framför allt kostnadseffektiva sensorer och medborgarforskning. SMHI bidrar även till att underlätta datainsamling av viktiga fysiska, kemiska och biologiska parametrar och att dessa data blir tillgängliga till ledande europiska datainfrastrukturer som EMODnet, Copernicus och SeaDataNet.  

Kostnadseffektiva lösningar som kommer till nytta

Porträtt på en kvinna.
Emilie Breviere, SMHI.

– LandSeaLot är ett fantastiskt tillfälle att tillsammans utforma kostnadseffektiva lösningar som uppfyller behoven hos såväl sensorutvecklarna som forskarna som använder data för modellering tillsammans med många andra användare och intressenter. I vissa av LandSeaLots studieområden kommer medborgarforskare, i synnerhet de som använder sig av småbåtshamnar, genom Trans Europe Marinas som är partner i projektet, bidra till att utföra marina observationer, något som även bidar till en utökad havsmedvetenhet säger Emilie Breviere, SMHI, projektledare för LandSeaLot.

– Resultatet av integrationslaboratorierna kommer att bana väg för kostnadseffektiva sensorer i havs och kustzonen och ge en färdplan för framtida global utveckling. Detta kommer att vara till stor hjälp både för beslutsfattare och invånare, bland annat när det kommer till att bättre förstå varandra och varför kompromisser ibland kommer att behövas. 

Projektet kickstartade i Nederländerna

LandSeaLot pågår under fyra år och finansieras av Horizon Europe. Projektet samordnas av det nederländska forskningsinstitutet Deltares och omfattar 19 partners från 12 europeiska länder.

Den 26–28 mars stod Deltares, koordinator för LandSeaLot, värd för ett kickoff-möte i nederländska Delft. Det var en intensiv tredagars workshop med möten och provning av kostnadseffektiva sensorer. Förutom en presentation av arbetspaketet arrangerade SMHI en praktisk session under vilken sensorer kunde testas i vattendammen intill mötesrummet. Alla deltagare kunde öva och placera ut sensorerna för att få mätningar. Dessa övningar gav ett konkret exempel av vad en kostnadseffektiv sensor är och hur den kan användas.

Närbild på en smar telefon som visar olika värden.
Under projektstarten i Nederländerna placerades en mätare ut, som mäter vattentemperaturen i Deltares damm. Efter utplaceringen laddas data ner till en smartphone-app. Förstora Bild
Två personer står på en brygga och tittar i sina telefoner.
Mikael Stenström, SMHIs tekniska expert för sensorerna, kontrollerar tillsammans med en projektdeltagare från Portugal att tekniken fungerar. Förstora Bild