Det här kan du göra i klimatfrågor

Klimatförändringen är en av de största globala samhällsutmaningarna, och vi människor kan både påverka den och anpassa oss till den genom att göra medvetna val.

För att nå målen i Parisavtalet måste utsläppen minskas mer än de nationella åtaganden som finns idag.  Det ger också positiva effekter på FN:s övriga globala hållbarhetsmål, till exempel de som handlar om att utrota fattigdom och svält.

  • Varje tiondels grad av uppvärmning spelar roll
  • Varje enskilt år spelar roll
  • Varje individuellt val spelar roll

Du som privatperson

Vad du som privatperson gör är viktigt. När du agerar påverkar du både företag, politik och andra medmänniskor att göra mer klimatsmarta val.

Genom att tänka igenom hur och vad du konsumerar kan du minska din klimatpåverkan. Exempelvis genom att se över ditt resande, förändra dina matvanor och fundera på vad du köper - kanske återvinna ibland istället för att köpa nytt.

Offentlig sektor och näringsliv

Ett stort ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser ligger på den offentliga sektorn och på näringslivet.

Klimatpåverkan och klimatanpassning

Här finns länkar till olika webbsidor för dig som vill lära dig mer.

Klimatkontot - Se din klimatpåverkan

Klimatkontot

På Klimatkontot kan du se ditt personliga klimatavtryck baserat på din livsstil.  Klimatkontot har tagits fram för Hallå konsument av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Naturvårdsverket.
Testa din klimatpåverkan

stad uppbyggd som datorspel

Klimatanpassningsspelet

Klimatanpassningsspelet handlar om att rusta den fiktiva staden Väderköping och dess omgivningar för ett förändrat klimat. Här får du lära dig mer om hur klimatet påverkar vårt samhälle och hur man kan hitta lösningar. Klimatanpassningsspelet har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samarbete med Linköpings universitet och med gymnasielärare.
Klimatanpassningsspelet

fåglar flyger över Östersjön i gryningen

Klimatanpassning.se

Syftet med webbportalen Klimatanpassning.se är att stödja olika aktörer i samhället i arbetet med klimatanpassning. Bakom webbplatsen står Myndighetsnätverket för klimatanpassning och den drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
Klimatanpassning.se

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning. Här ser du vilka delar av samhället som ställer om och hur det går. Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten står bakom verktyget.
Panorama