NSWC

Nordic Significant Weather Chart är en översikt över flygvädret i Sverige och angränsande länder, gällande för en bestämd tidpunkt.

Kartan utfärdas var sjätte timme, 4 timmar innan giltighetstiden. Vid stora förändringar innan giltighetstiden görs en ändrad karta, en såkallad AMD NSWC.
Kartan är ett samarbete mellan flygvädertjänsterna i Sverige (SMHI), Danmark (DMI), Finland (FMI) och Norge (MET Norway) och produceras av SMHI och FMI.

Kartan utfärdas och gäller (UTC)
Tider för produktion av NSWC
20 00
02 06
08 12
14 18