Klimat och klimatanpassning

I ett föränderligt klimat är det inte längre pålitligt att enbart förlita sig på historiska observationer i beslutsunderlag som rör en hållbar samhällsutveckling. Flera klimatologiska parametrar förändras vilket kommer att påverka grunderna för samhällets fortsatta utveckling. SMHI har en lång och gedigen erfarenhet av klimatologisk forskning, analyser och effektstudier och erbjuder professionella tjänster avseende klimat och klimatanpassning.

Tjänster inom klimat och klimatanpassning

Relaterade tjänster inom klimat

Klimat

Forskning

Klimat

Forskning