Träffa SMHIs oceanografer när Världshavsdagen firas

Inför den internationella världshavsdagen anordnar den svenska kommittén för FN:s årtionde för havsforskning, där SMHI är med, ett seminarium om havsmedvetenhet den 4 juni. Evenemanget på återöppnade Naturhistoriska riksmuseet är öppet för allmänheten. Kom gärna och träffa SMHIs oceanografer och alla andra som medverkar!

En våg som slår över.
Den 4 juni arrangerar den svenska kommittén för FN:s årtionde för havsforskning ett seminarium om havsmedvetenhet. Välkommen!

En ny undersökning om svenskars relation till havet visar att de flesta av oss vet att havet är viktigt men inte alltid hur viktigt. Havet är bland annat en källa till mängder av resurser och ekosystemtjänster som vi människor behöver. Hur gör vi då för att hållbart kunna nyttja dessa?

Forskningen visar att haven inte bara är viktiga för en växande blå ekonomi, biologisk mångfald och klimatet, utan också för vårt välbefinnande. Initiativ under FN:s årtionde för havsforskning visar på att medborgarforskning engagerar allmänheten och ger exempel på hur vi alla kan bidra till det hav vi vill ha i framtiden. Detta är exempel på ämnen som evenemanget bjuder på.

SMHI berättar om situationen i Arktis och Antarktiska havet

En av de medverkande är Dorothée Vallot, forskare inom oceanografi på SMHI:

– Jag ska berätta om Arktis och Antarktiska havet och vilka utmaningar som finns där med tanke på klimatförändringen – och vad vi på SMHI gör för att förstå lokala och globala processer bättre, säger Dorothée Vallot, som fortsätter:

– Klimatförändringen är starkast i polarområden där havet, isen och atmosfär spelar med fryspunkten. Det har konsekvenser både för den globala cirkulationen och för havsnivåhöjningen.

Dorothée Vallot ser fram emot att träffa alla som kommer till återöppnandet av Naturhistoriska riksmuseet denna dag:

– Det blir intressant att prata med besökarna om dessa utmaningar som kan verka så långt bort i tid och rum, men som faktiskt är viktiga för oss alla.

Även Patrick Gorringe, oceanograf på SMHI deltar, och ska ge exempel på hur medborgare kan ge värdefull input till forskningen.

Anmälan är öppen

Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Avboka din plats om du får förhinder.

Anmäl dig till eventet på Naturhistoriska riksmuseet här.

Världshavsdagen – ett initiativ av FN

Världshavsdagen firas varje år. Det är en global hyllning till havet, det marina livet och alla havsaktiviteter. Målet är att sätta havet i centrum för globala diskussioner och politiska beslutsprocesser, och att stärka rösten för havs- och kustgrupper över hela världen. För FN och dess partners är Världshavsdagen en dag för forskare, beslutsfattare och medborgare att komma närmare varandra och samverka kring de viktiga och nya utmaningar som våra hav står inför idag.

Världshavsdagen infaller alltid den 8 juni, men eftersom det är en lördag i år, sker firandet med seminarier och evenemang världen över några dagar innan. Förutom den svenska kommittén för FN:s årtionde för havsforsknings evenemang på Naturhistoriska riksmuseet den 4 juni, arrangerar även FN flera webbinarier.

Världshavsdagen Vad vet vi egentligen om havet?

Program Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 4 juni

  • 12:00 Inträde till museet
  • 13:00 Konferensprogram med fika och samtal (se nedan)
  • 16:00 Visning av utställningen ”En värld av vatten” Naturhistoriska riksmuseet
  • 18:00 Premiärvisning för Blåvalar – jättarnas återkomst. Cosmonova (separat biljett)

Konferensprogram

Moderator: Karin Lexén, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Välkommen och introduktion               

  • Malin Mobjörk, tf Avdelningschef för miljö, Formas
  • Sebastian Kvist, Forskningschef, Naturhistoriska riksmuseet
  • Hav och klimat – ett internationellt perspektiv

FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling – Karin Stensson, tf Generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Världshaven – den bortglömda kolsänkan? – Anna Lindstedt, Sveriges ambassadör för havet

Arktis och Antarktis – en värld av is? – Dorothée Vallot, forskare oceanografi, SMHI

Success stories – goda exempel 

Universeum: 1st UN Ocean Decade Action in Sweden – Carina Halvord, VD Universeum

Sailing for Science – Martin Hassellöv, Professor, Göteborgs universitet

Ringmärkning av kustnära fåglar – Thord Fransson, forskare, Naturhistoriska riksmuseet

Bauhaus of the Seas Sails Malmö: en ny havskultur – Anna Seravalli, forskare, Malmö universitet

Panelsamtal

Medborgaren som insamlare av data och modellering – Patrick Gorringe, oceanograf, SMHI

Ocean Literacy – havsmedvetenhet – Kajsa Tönnesson, föreståndare, Havsmiljöinstitutet

Miljöövervakning – har medborgarforskning en roll? – Mikael Krysell, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten