Forskningsprojekt oceanografi

SMHIs oceanografiska forskningsenhet deltar i många nationella och internationella projekt. De utvecklar havsmodellering och havsobservationer och kopplar samman dem med centrala tjänster och med olika frågeställningar, både kring historiska rekonstruktioner och klimatförändringar i Östersjön, Nordsjön och Arktis.

Listan över projekt nedan pågår för närvarande. En lista över genomförda projekt finns på denna länk.

Vattenförvaltning

Projekt inom vattenförvaltningen vid SMHI som främst syftar till att upprätthålla och utveckla bra tjänster på vattenwebb.smhi.se. Webbplatsen Vattenwebb stödjer förvaltningen av Sveriges vattendrag genom att göra mätningar och modelldata tillgängliga för beslutsfattarna och allmänheten. Forskningsområdena är hållbar användning av vattenresurser, föroreningar och god ekologisk status.

Vetenskapsrådet – Fyrskepp

Vetenskapsrådet – Fyrskepp syftar till att rekonstruera och beräkna Östersjöns klimatvariabilitet under perioden 1850–2100 genom att använda sig av långa register med nyligen digitaliserade fyrskeppsdata och en högupplös regional klimatmodell för s.k. attributionsstudier. Period: 2013–