Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen

Rapporten är Arbetsgrupps 3 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6).

Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen utvärderar kunskapsläget avseende vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter gällande begränsning av klimatförändringen.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten: