AR6 Delrapport 1 - Den naturvetenskapliga grunden

Rapporten är Arbetsgrupps 1 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) och är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier.

Källa: IPCC

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten: