AR6 Delrapport 1 - Den vetenskapliga grunden

Rapporten är Arbetsgrupps 1 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

Klicka på nedanstående länk för att läsa mer om rapporten:

Tidplan (på engelska):

  • 2018-06-25--29  First Lead Author Meeting
  • 2019-01-07--12 Second Lead Author Meeting
  • 2019-08-26--31 Third Lead Author Meeting
  • 2019-12-31 Literature submission cut off
  • 2020-03-02--04-26 Expert and Government Review of the Second Order Draft and the First Order Draft of the Summary for Policy Makers
  • 2020-06-01--06 Fourth Lead Author Meeting
  • 2020-09-30 Literature acceptance cut off
  • 2020-12-07--2021-01-31 Final Government Distribution
  • 2021-04-12--16 Approval Session