AR6 Delrapport 1 - Den vetenskapliga grunden

Rapporten är Arbetsgrupps 1 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten: