AR6 Delrapport 1 - Den vetenskapliga grunden

Rapporten är Arbetsgrupps 1 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

Klicka på nedanstående länk för att läsa mer om rapporten:

Tidplan (på engelska):

 • 2018-06-25--29  First Lead Author Meeting
 • 2019-01-07--12 Second Lead Author Meeting
 • 2019-08-26--31 Third Lead Author Meeting
 • 2019-12-31 Literature submission cut off
 • 2020-03-02--06-05 Expert and Government Review of the Second Order Draft and the First Order Draft of the Summary for Policy Makers
 • 2021-01-31 Literature acceptance cut off
 • 2021-02-15--19 Fourth Lead  Author Meeting
  Tentative:
 • 2021-04-26--2021-06-20 Final Government Distribution 
 • 2021-06-25--30 Approval Session