Klimat i förändring 2021 - Den naturvetenskapliga grunden

Rapporten är Arbetsgrupps 1 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) och är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier.

Källa: IPCC

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten:

 • Sammanfattning för beslutsfattare av Klimat i förändring 2021 - Den naturvetenskapliga grunden ger en mycket kort sammanfattning av rapporten på svenska. På många ställen i sammanfattningen ges hänvisningar till avsnitt, figurer, tabeller och faktarutor i den underliggande rapporten.
  Klimat i förändring 2021 - Den naturvetenskapliga grunden
 • För att fördjupa kunskapen om den vetenskapliga grunden arrangerade SMHI under hösten 2021 en seminarieserie med ett antal fördjupande seminarier inom olika områden. Seminarierna livesändes och spelades också in så att intresserade kan ta del av innehållet i efterhand.
  Åtta seminarier från SMHI om vårt klimat
 • IPCC:s websida för rapporten Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Här finns hela den underliggande specialrapporten på engelska. Observera att sidans högermeny har snabbval för navigering mellan rapportens olika avdelningar vilket underlättar att hitta avsnitt, figurer, tabeller och faktarutor.
  AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis (IPCC:s webbplats, på engelska)
 • Svensk författare i AR6 Delrapport 1
 • WGI Interaktiv Atlas