Klimat i förändring 2021 - Den naturvetenskapliga grunden

Rapporten är Arbetsgrupps 1 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) och är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier.

Källa: IPCC

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten:

  • Sammanfattning för beslutsfattare av Klimat i förändring 2021 - Den naturvetenskapliga grunden ger en mycket kort sammanfattning av rapporten på svenska. På många ställen i sammanfattningen ges hänvisningar till avsnitt, figurer, tabeller och faktarutor i den underliggande rapporten.
    Klimat i förändring 2021 - Den naturvetenskapliga grunden