Svensk författare i IPCC:s delrapport om Den naturvetenskapliga grunden (AR6)

Samordnande huvudförfattare till kapitel 1: Introduction

Deliang Chen

Foto på professor Deliang Chen
Deliang Chen, Göteborgs universitet

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi, är August Röhss Professur i Naturgeografi vid Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Han är ledamot och ordförande i geovetenskapliga klassen av Kungliga Vetenskapsakademien, ordförande i nomineringskommittén Stockholm Water Prize, ledamot av den World Academy of Science (TWAS) och den kinesiska vetenskapsakademin, och tidigare VD för International Council for Science (ICSU).

Han är en internationellt känd klimatforskare och har lång erfarenhet av vetenskap för politik. Deliang Chen är expert på regionala klimatanalyser för Sverige och Kina och hans specialområde är relationen mellan väder och klimat samt klimatmodellering, atmosfärens cirkulation och extrema klimathändelser.

Deliang Chen har har under åren deltagit i ett flertal nationella och internationella kommittéer och styrelser. Han har även fungerat som rådgivare i klimatfrågor till flera olika statliga och icke-statliga organ världen över, bland annat som vetenskaplig direktör vid Kinas nationella Klimatcentrum i Peking.

KONTAKT:
tel 031-786 4813
e-post deliang@gvc.gu.se