AR6 Specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

Alla människor på jorden är direkt eller indirekt beroende av havet och kryosfären. Havet täcker 71 procent av jordens yta och innehåller cirka 97 procent av allt vatten på jorden. Kryosfären är den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö. Cirka 10 procent av jordens landområde täcks av glaciärer eller inlandsisar. Havet och kryosfären innehåller unika livsmiljöer som är sammankopplade med andra komponenter i klimatsystemet genom ett globalt utbyte av vatten, energi och kol.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten:

 • Sammanfattning för beslutsfattare av IPCC:s specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat ger en mycket förkortad version av rapporten på svenska. På många ställen i sammanfattningen ges hänvisningar till avsnitt, figurer, tabeller och faktarutor i den underliggande rapporten.
  Havet och kryosfären i ett förändrat klimat (på svenska) (5,3 MB, pdf)
   
 • Hemsida hos IPCC för IPCC:s specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat. Här finns hela den underliggande specialrapporten på engelska. Observera att sidans högermeny har snabbval för navigering mellan rapportens olika avdelningar vilket underlättar att hitta avsnitt, figurer, tabeller och faktarutor.
  The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (IPCC:s webbplats, på engelska)
   
 • Ulf Molau är professor emeritus i växtekologi vid Göteborgs universitet och är en av huvudförfattarna till IPCC:s specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat. 
  Svensk författare i IPCC:s specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat