AR6 Specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

Specialrapporten behandlar Havet och kryosfären, alltså den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö, i ett förändrat klimat. I rapporten har 104 forskare från 36 länder sammanställt de senaste kunskaperna och möjligheterna baserat på 6 981 forskningsstudier och 31 176 inkomna kommentarer.