Svensk författare i IPCC:s specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat

Ulf Molau

Porträttbild på Ulf Molau
Ulf Molau Förstora Bild

Ulf Molau är professor emeritus i växtekologi vid Göteborgs universitet. Hans forskning berör främst arktisk och alpin ekologi med huvudinriktning mot biologisk mång fald och effekter av klimatförändringar på tundrans ekosystem.

Ulf Molau har i många år varit ledamot av det Vetenskapliga Rådet för Biologisk Mångfald och då också frekvent medverkat i den svenska delegationen till CBD, FN:s konvention förbiologisk mångfald. Inom IPCC har han tidigare varit ”contributing author” inom IPCC TAR (2001) och ”expert reviewer” för IPCC AR4 (2007). Under AR4 deltog han också i den svenska delegationen för framta gandet av ”Summary for policymakers”. Under arbetet med IPCC AR5 var han huvudförfattare till kapitlet ”Detection and Attribution” inom IPCC WG II, publicerat 2014. Våren 2012 var han ansvarig för den biofysiska delen av Arctic Resilience Report 2013 (på uppdrag av Arktiska Rådet). Unders senare år har han varit huvudförfattare till två rapporter inom plattformen IPBES (Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services: (1) regional assessment Europes and Central Asia, and (2) Land Degradation and Restoration; båda publicerade i slutet av mars 2018.

Ulf Molau är huvudförfattare till kapitlet om Höga bergsområden i IPCC:s specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat,

KONTAKT:
Tel: 031-786 2665 Mobil: 0708-79 05 33
E-post: ulf.molau@bioenv.gu.se