Specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi 58
Författare: FN:s klimatpanel IPCC – Sammanfattning för beslutsfattare
Publicerad:

Sammanfattning

Denna specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat (SROCC) togs fram efter ett beslut av IPCC under 2016 att sammanställa tre specialrapporter under IPCC:s sjätte arbetsprogram.

Genom att utvärdera ny vetenskaplig litteratur svarar SROCC på förslag från regeringar och observatörsorganisationer. SROCC kommer efter de två tidigare specialrapporterna från IPCC ”Global uppvärmning på 1,5°C” (SR1,5) respektive ”Klimatförändringar och marken” (SRCCL) samt IPBES (”Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services”) globala rapport om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

I denna Sammanfattning för beslutsfattare (“Summary for Policy Makers”, SPM) presenteras specialrapportens centrala slutsatser uppdelade i tre avsnitt, som  handlar om:
SPM A: Observerade förändringar och konsekvenser,
SPM B: Framtida förändringar och risker, och
SPM C: Införandet av åtgärder som svar på förändringar i havet och kryosfären.

För att underlätta läsning av denna SPM finns symboler som anger var olika innehåll kan hittas. Konfidensnivån för varje central slutsats anges med IPCC:s standardiserade terminologi och den vetenskapliga grunden anges genom referenser till avsnitt i respektive kapitel.