Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 28, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Vattentemperaturen i ytvattnet var normal för årstiden vid de flesta av de besökta stationerna utom för Hanöbukten och RefM1V1 där den var under det …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: augusti 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 24, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Uppvärmningen av ytvattnet hade fortsatt i samtliga besökta havsområden och var inom det normala vid de flesta stationer, temperaturen i ytvattnet varierade …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: juni 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 20-21, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Uppvärmningen av ytvattnet hade fortsatt i samtliga besökta havsområden, och längs Västkusten samt i Östersjöns södra bassänger var ytvattentemperaturen …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: juni 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 16, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Uppvärmningen av ytvattnet hade startat i samtliga besökta havsområden men av naturliga skäl ökar temperaturen något långsammare i Östersjön jämfört med …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: maj 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 11-12, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Vattnet i Skagerrak var väl omblandat med svag skiktning vid det yttre stationerna, låga salthalter i ytan med en underliggande haloklin vid de mer kustnära …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: april 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 6-7, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och delar av Egentliga Östersjön. I Egentliga Östersjön genomfördes närsaltskartering.  

Temperaturen i ytvattnet var över normal för månaden utom i Norra Egentliga Östersjön …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: februari 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 3-5, 2022

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat.

Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 10 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 10 stations were sampled with ctd …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: februari 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 2, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och delar av Egentliga Östersjön. I Kattegatt genomfördes närsaltskartering.  

När Svea närmades sig Bornholmsbassängen insjuknade en besättningsman i konstaterad covid-19 och …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: februari 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 49-50, 2021

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön och Bottniska viken.

Ytvattnet (0–10 m) hade kylts ned ca 4-5 grader sedan november men temperaturen var normal för årstiden vid de allra flesta stationer i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Lena Viktorsson
Publicerad: december 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 45, 2021

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Vattnet i Skagerrak var väl omblandat vilket medförde svag skiktning och högre salthalt i ytvattnet. Temperaturer högre än normalt för månaden observerades …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: december 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad