Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 20, 2021

Uppvärmning av ytvattnet i alla havsbassänger fortsatte i maj. Vid flera stationer var ökningen cirka 5℃ jämfört med mätningen föregående månad. Salthalten i ytvattnet vid de yttre stationerna i Skagerrak var något över det normala. I Kattegatt, som vid föregående månads besök hade en salthalt över …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: juni 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 15, 2021

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Uppvärmning av ytvattnet i alla havsbassänger fortsatte i april. Mest ökade temperaturen i Kattegatt med 2℃ sedan besöket i mars. I Skagerrak och Kattegatt …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: april 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 11, 2021

Det kalla ytvattnet som fanns i Skagerrak och Kattegatt under föregående expedition hade blandats ned i vattenkolumen, och temperaturen var nu 3,5–5℃. För stationerna i Egentliga Östersjön var ytvattentemperaturen i princip oförändrad sedan föregående månad, och höll sig vid de flesta stationer …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: mars 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 3-5, 2021

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat.

Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak at 11 stations where complete hydrography were sampled, and 10 stations with only CTD. In the Kattegat area 14 …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: mars 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 6-7, 2021

Ytvattnet som varit varmare än normalt under hösten och vintern hade nu kylts ned ordentligt i framförallt Skagerrak och Kattegatt. Där varierade temperaturen mellan 0,6–3,4 grader, vid de flesta stationer här var temperaturen under normalt i ytvattnet. I Egentliga Östersjön var ytvattnet varmare, …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: februari 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 1-2, 2021

Yttemperaturen var i januari månad över det normala i Egentliga Östersjön och varierade mellan 3,4°C i Kattegatt och 6,8°C i Egentliga Östersjön. I Västerhavet fanns ett språngskikt kring 5 – 25 meter och i Östersjön var ytvattnet väl omblandat ner till 40 – 70 meter.

Halten av fosfat och kisel …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: februari 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 49-50, 2020

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön och Bottniska viken. Vädret var mulet med måttliga till friska sydliga vindar i Bottniska viken och måttliga till svaga vindar i Egentliga Östersjön, Skagerrak …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck, Lena Viktorsson
Publicerad: december 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 46-47, 2020

Ytvattnet (0–10 m) hade bara blivit något kallare sedan oktober och var varmare än normalt vid alla stationer, temperaturen var 10–12 grader. Salthalten i ytvattnet i Egentliga Östersjön var fortsatt över det normala för årstiden och varierade mellan 6,6–8,5 psu. I Kattegatt och Skagerrak var …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: november 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 42, 2020

Ytvattnet (0–10 m) hade kylts ned med 3–4 grader sedan september och temperaturen var nu 12–13 °C, vilket är normalt för månaden. Salthalten i ytvattnet i Egentliga Östersjön var fortsatt över det normala för årstiden och varierade mellan 7–8 psu. I Kattegatt och Skagerrak var salthalten i …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: oktober 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 37, 2020

Under expeditionen var vädret till största delen relativt lugnt. Vindarna höll sig i regel mellan 8-12 m/s och var sydvästliga.

Ytvattnet (0-10 m) i de norra delarna av Egentliga Östersjön hade för årstiden normala temperaturer. Men i Arkona- och Bornholmsbassängen samt i Hanöbukten var …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: oktober 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad