Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 28, 2020

Ytvattentemperaturen varierade mellan 12,5-17,3°C vilket är lägre än normalt för årstiden. Salthalten i ytvattnet i Egentliga Östersjöns var över det normala vid alla besökta stationer.
 
Det oorganiska kvävet var under detektionsgränsen från ytan ner till 20-40 m på nästan alla provtagna …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juli 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 23, 2020

Ytvattentemperaturen varierade mellan 10-16°C vilket är normalt för årstiden. Vid flertalet stationer i Egentliga Östersjön var temperaturen i hela djupprofilen över det normala. Den avkylning som normalt sker vintertid var 2019/2020 mycket svag. Salthalten i Egentliga Östersjöns var över det …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: juni 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 19-20, 2020

Ytvattentemperaturen varierade mellan 6-10°C vilket är normalt för årstiden. Vid flertalet stationer i Egentliga Östersjön var temperaturen i hela djupprofilen över det normala. Den avkylning som normalt sker vintertid var 2019/2020 mycket svag. Ytvattnet hade nu också börjat värmas upp.  …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: maj 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 16, 2020

Ytvattentemperaturen var över det normala vid alla besökta stationer i Östersjön, och normal i Öresund och Västerhavet. Den varierade från strax under 5°C i norra delen av Östersjön till som högst 7,2°C i Öresund. I Egentliga Östersjön och Öresund var också salthalten i ytvattnet högre än normalt.

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: maj 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 11-12, 2020

Ytvattentemperaturen var mycket över det normala och varierade mellan 4-6 °C vilket är omkring 2-3 °C över det normala för årstiden. Även djupvattnet i Egentliga Östersjön uppvisade temperaturer mycket över det normala. I Egentliga Östersjön var också salthalten mycket högre än normalt.

Halterna …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: mars 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 4-6, 2020

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat.
 
Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 10 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 16 stations were sampled …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 6-7, 2020

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön. Under expeditionen utfördes kartering av näringsämnen i Egentliga Östersjön. Vindarna var mycket hårda under delar av expeditionen vilket fick till följd att …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: mars 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 2-3, 2020

Yttemperaturen var i januari månad över det normala i alla undersökta bassänger och varierade mellan 7,5°C i Skagerrak och 5,4°C i Egentliga Östersjön. I Västerhavet fanns ett språngskikt kring 15 – 20 meter och i Östersjön var ytvattnet väl omblandat ner till 25 – 70 meter, grundast i …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: januari 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 49-50, 2019

Decemberexpeditionen var den första som SMHI genomfört ombord på Sveriges nya forskningsfartyg R/V Svea. Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön samt Bottniska Viken. Närsaltskartering genomfördes i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: januari 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Dana vecka 34-35, 2019

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat. Four of SMHIs standard stations, Släggö, Anholt E, Fladen and P2, were visited during the expedition. The first and the last station each day were sampled at standard depth for …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: december 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad