Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 49-50, 2021

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön och Bottniska viken.

Ytvattnet (0–10 m) hade kylts ned ca 4-5 grader sedan november men temperaturen var normal för årstiden vid de allra flesta stationer i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Lena Viktorsson
Publicerad: december 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 45, 2021

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Vattnet i Skagerrak var väl omblandat vilket medförde svag skiktning och högre salthalt i ytvattnet. Temperaturer högre än normalt för månaden observerades …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: december 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 41, 2021

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Avkylningen av ytvattnet hade nu startat i alla havsområden. Generellt noterades enbart normala ytvattentemperaturer. I djupvattnet återfanns i vissa …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: november 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 37-38, 2021

Temperaturen i ytvattnet i alla havsområden var normal och varierade mellan 14–18 grader, kallast i västra Gotlandsbassängen. I alla havsområden fanns ett väl omblandat ytlager skilt från underliggande vatten av ett temperatursprångskikt på mellan 10–20 meters djup. Salthalten i ytvattnet var högre …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: oktober 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 34-35, 2021

SMHI genomförde en syre- och näringskartering under SLU Aquas fiskeexpedition; the International Bottom Trawl Survey (IBTS-Q3), som täcker Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. SMHI deltar på denna expedition för att utföra CTD-mätningar i samband med varje tråldrag och för att ta vattenprover för den …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: september 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 32-33, 2021

Det något mildare och blåsigare vädret under augusti hade medfört att temperaturen i alla havsområden minskat och var nu normala vid det flesta stationer. I alla havsområden fanns ett väl omblandat ytlager skilt från underliggande vatten av ett temperatursprångskikt på mellan 15–20 m djup. Vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: augusti 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 28, 2021

Det varma vädret under juni och juli har medfört att ytvattentemperaturen i samtliga havsområden, förutom Skagerrak var högre än normalt. Salthalten var fortsatt högre än normalt i östra delen av Egentliga Östersjön samt i delar av dess djupvatten.

Löst oorganiskt kväve och fosfor i ytvattnet var …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: juli 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 23, 2021

I samtliga havsområden observerades en uppvärmning med yttemperaturer över 15 ℃ med en termoklin som följd, vilket motsvarar vad som är normalt i juni. Salthalten var mer varierande, omkring 7 psu i Östersjön, mellan 12-18 psu i Öresund och Kattegatt. Vilket är högre än normalt i ytan i Öresund och …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: juli 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 20, 2021

Uppvärmning av ytvattnet i alla havsbassänger fortsatte i maj. Vid flera stationer var ökningen cirka 5℃ jämfört med mätningen föregående månad. Salthalten i ytvattnet vid de yttre stationerna i Skagerrak var något över det normala. I Kattegatt, som vid föregående månads besök hade en salthalt över …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: juni 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 15, 2021

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Uppvärmning av ytvattnet i alla havsbassänger fortsatte i april. Mest ökade temperaturen i Kattegatt med 2℃ sedan besöket i mars. I Skagerrak och Kattegatt …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: april 2021
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad