Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 45, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Temperaturen i ytvattnet var över det normala vid samtliga stationer och varierade mellan 10 – 12 grader. Vid flera stationer i Skagerrak och Kattegatt var …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: december 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 42, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Avkylning av ytvattnet hade fortsatt i samtliga besökta havsområden, och temperaturen var 3-4 grader lägre jämfört med föregående expedition. Vid de flesta …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: december 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 37-38, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Temperaturen i ytvattnet var normal och varierade mellan 15 och 17 grader i samtliga havsområden. Ytsalthalten var lägre än normalt vid de yttersta …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: oktober 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 34-35, 2022

SMHI genomförde en syre- och näringskartering under SLU Aquas fiskeexpedition; the International Bottom Trawl Survey (IBTS-Q3), som täcker Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. SMHI deltar på denna expedition för att utföra CTD-mätningar i samband med varje tråldrag och för att ta vattenprover för …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: oktober 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 32-33, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Temperaturen i ytvattnet var normal i Västerhavet där den varierade mellan 17 och 20 grader. I Östersjön var det varmare än normalt i Västra- och Östra …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: augusti 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 28, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Vattentemperaturen i ytvattnet var normal för årstiden vid de flesta av de besökta stationerna utom för Hanöbukten och RefM1V1 där den var under det …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: augusti 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 24, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Uppvärmningen av ytvattnet hade fortsatt i samtliga besökta havsområden och var inom det normala vid de flesta stationer, temperaturen i ytvattnet varierade …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: juni 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 20-21, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Uppvärmningen av ytvattnet hade fortsatt i samtliga besökta havsområden, och längs Västkusten samt i Östersjöns södra bassänger var ytvattentemperaturen …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: juni 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 16, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Uppvärmningen av ytvattnet hade startat i samtliga besökta havsområden men av naturliga skäl ökar temperaturen något långsammare i Östersjön jämfört med …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: maj 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 11-12, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Vattnet i Skagerrak var väl omblandat med svag skiktning vid det yttre stationerna, låga salthalter i ytan med en underliggande haloklin vid de mer kustnära …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: april 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad