Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Rapport från havet med R/V Svea vecka 46, 2023

Under perioden 2023-11-11 till 2023-11-16 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 42-43, 2023

Under perioden 2023-10-18 till 2023-10-25 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 37-38, 2023

Under perioden 2023-09-15 till 2023-09-21 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 34-35, 2023

SMHI genomförde en syre- och näringskartering under SLU Aquas fiskeexpedition; International Bottom Trawl Survey (IBTS-Q3), som täcker Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. SMHI deltar på denna expedition för att utföra CTD-mätningar i samband med varje tråldrag och för att ta vattenprover för …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: oktober 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 32-33, 2023

Under perioden 2023-08-10 till 2023-08-17 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 28, 2023

Under perioden 2023-07-11 till 2023-07-17 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 24, 2023

Under perioden 2023-06-13 till 2023-06-19 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 19, 2023

Under perioden 2023-05-08 till 2023-05-14 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 15-16, 2023

Under perioden 2023-04-12 till 2023-04-18 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 4-6, 2023

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat.

Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak at 13 stations where complete hydrography were sampled, and 12 stations with only CTD. In the Kattegat area 11 …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: april 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad