Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Rapport från havet med R/V Svea vecka 15-16, 2023

Under perioden 2023-04-12 till 2023-04-18 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 4-6, 2023

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat.

Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak at 13 stations where complete hydrography were sampled, and 12 stations with only CTD. In the Kattegat area 11 …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: april 2023
Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 10-11, 2023

Under perioden 2023-03-09 till 2023-03-15 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 6-7, 2023

Under perioden 2023-02-09 till 2023-02-16 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 2, 2023

Under perioden 2023-01-10 till 2023-01-17 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 49-50, 2022

Under perioden 2022-12-05 till 2022-12-16 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 45, 2022

Under perioden 2022-11-08 till 2022-11-14 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från havet med R/V Svea vecka 42, 2022

Under perioden 2022-10-19 till 2022-10-24 var SMHI ute till havs med fartyget Svea för att undersöka tillståndet i våra hav. Den marina miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 37-38, 2022

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Temperaturen i ytvattnet var normal och varierade mellan 15 och 17 grader i samtliga havsområden. Ytsalthalten var lägre än normalt vid de yttersta …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: oktober 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 34-35, 2022

SMHI genomförde en syre- och näringskartering under SLU Aquas fiskeexpedition; the International Bottom Trawl Survey (IBTS-Q3), som täcker Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. SMHI deltar på denna expedition för att utföra CTD-mätningar i samband med varje tråldrag och för att ta vattenprover för …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: oktober 2022
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad