Klimat i förändring 2023 - Syntesrapport

Syntesrapporten är den sammanfattande och avslutande rapporten inom IPCC:s sjätte utvärderingscykel (AR6, Assessment Report 6). Den sätter de viktigaste resultaten från de tidigare utgivna delrapporterna och specialrapporterna i ett sammanhang.

Den första specialrapporten inom AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 publicerades specialrapporterna Klimatförändringar och marken och Havet och kryosfären i ett förändrat klimat. Uppdateringen av metodrapporten Inventering av växthusgaser gavs också ut 2019.

Huvudrapporten inom AR6 består av tre omfattande delrapporter samt en syntesrapport. 

  • Augusti 2021: Den naturvetenskapliga grunden
  • Februari 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet
  • April 2022: Att begränsa klimatförändringen
  • Mars 2023: Syntesrapport

Syntesrapporten kommer att innehålla den hittills mest omfattande utvärderingen av vetenskaplig information gällande klimatförändringen. Den förra utvärderingsrapporten från IPCC (AR5) publicerades 2013/2014.

Klicka på nedanstående länk för att läsa mer om rapporten: