AR6 Specialrapport om Klimatförändringar och marken

Denna specialrapport från IPCC behandlar klimatförändringar, ökenspridning, markförstöring, hållbar markförvaltning, livsmedelsförsörjning och växthusgasflöden i markbundna ekosystem.