AR6 Specialrapport om Klimatförändringar och marken

Denna specialrapport från IPCC behandlar klimatförändringar, ökenspridning, markförstöring, hållbar markförvaltning, livsmedelssäkerhet och växthusgasflöden i markbundna ekosystem.