AR6 Specialrapport om Klimatförändringar och marken

Denna specialrapport handlar om människor, mark och klimat i en allt varmare värld och tar upp olika alternativ för klimatanpassningar och utsläppsminskningar. Den fokuserar på växthusgasflöden i markbundna ekosystem, markanvändning och hållbar markanvändning i förhållande till klimatanpassning, utsläppsminskningar, ökenspridning, markförstöring och säker livsmedelsförsörjning.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten:

  • Sammanfattning för beslutsfattare av IPCC:s specialrapport om Klimatförändringar och marken ger en mycket förkortad version av rapporten på svenska. På många ställen i sammanfattningen ges hänvisningar till avsnitt, figurer, tabeller och faktarutor i den underliggande rapporten.
    Klimatförändringar och marken (på svenska) (7,8 MB, pdf)
  • Hemsida hos IPCC för IPCC:s specialrapport om Klimatförändringar och marken. Här finns hela den underliggande specialrapporten på engelska. Observera att sidans högermeny har snabbval för navigering mellan rapportens olika avdelningar vilket underlättar att hitta avsnitt, figurer, tabeller och faktarutor.
    Climate change and land (IPCC:s webbplats, på engelska)
  • Lennart Olsson från Lunds universitet och Francis X. Johnson från Stockholm Environment Institute är svenska författare i IPCC:s specialrapport om Klimatförändringar och marken.
    Svenska författare till IPCC:s specialrapport om klimatförändring och marken