Svenska författare i IPCC:s specialrapport Klimatförändringar och marken

Lennart Olsson

Porträtt på en glad man i glasögon och skägg.
Lennart Olsson.

Lennart Olsson är professor i Geografi vid Lunds universitet och grundare av LUCSUS (Lund University Center for Sustainability Studies). Under 2008-2018 var han dessutom ledare för Linnécentret LUCID. Hans forskning omfattar samspelet mel­lan människa och natur med avseende på markförstöring, klimatförändring och matsäkerhet i Afrika och globalt. Fokus är på klimatpolitik, fattigdom och försörj­ningsmöjligheter. Hans senaste forskning handlar om jordbrukets omställning till perenna grödor.

Lennart Olsson har innehaft forskarpositioner i flera världsdelar samt en rad olika internationella uppdrag, bland annat var han huvudförfattare i IPCC:s rapport ”Good Practice Guidance for LULUCF”, IPCCs femte rapport och IPCCs specialrapport ”Climate Change and Land”. Han var även huvudförfattare till UNEP-GEO 4, ”Global Environmental Outlook”.

KONTAKT
Tel: 046-222 05 11
E-post: lennart.olsson@lucsus.lu.se  

Francis X. Johnson

Porträtt på en vithårig man.
Francis X. Johnson.

Francis X. Johnson, SEI - Stockholm Environment Institute. Huvudförfattare till IPCC-SRCCL kapitel 7: Riskhantering och beslutfattande för hållbar utveckling.

Francis X. Johnson är senior forskare (Senior Research Fellow) vid Stockholm Environment Institute (SEI) med över tjugo års erfarenhet av socioekonomisk och miljömässig analys av energi- och klimatpolicys, med särskild fokus på biomassa och markanvändning i utvecklingsländer. Han leder SEI:s pågående globala initiativ om styrning av bioekonomin. Han har varit huvudutredare för flera policyforskningsprojekt finansierade av EU, SIDA med flera. Han har också varit rådgivande expert för beslutsfattare inom FAO, UN-Environment, UNECA, UNIDO och Europaparlamentets miljökommitté.

KONTAKT
Tel: 073-707 85 24
E-post: francis.johnson@sei.org