Svenska författare i IPCC:s specialrapport Klimatförändringar och marken

Lennart Olsson

Porträtt på en glad man i glasögon och skägg.
Lennart Olsson.

Lennart Olsson är professor i Geografi vid Lunds universitet och grundare av LUCSUS (Lund University Center for Sustainability Studies). Under 2008-2018 var han dessutom ledare för Linnécentret LUCID. Hans forskning omfattar samspelet mel­lan människa och natur med avseende på markförstöring, klimatförändring och matsäkerhet i Afrika och globalt. Fokus är på klimatpolitik, fattigdom och försörj­ningsmöjligheter. Hans senaste forskning handlar om jordbrukets omställning till perenna grödor.

Lennart Olsson har innehaft forskarpositioner i flera världsdelar samt en rad olika internationella uppdrag, bland annat var han huvudförfattare i IPCC:s rapport ”Good Practice Guidance for LULUCF”, IPCCs femte rapport och IPCCs specialrapport ”Climate Change and Land”. Han var även huvudförfattare till UNEP-GEO 4, ”Global Environmental Outlook”.

KONTAKT:
Tel: 046-222 05 11
E-post: lennart.olsson@lucsus.lu.se  

Francis X. Johnson

Francis X. Johnson, SEI - Stockholm Environment Institute.
MER INFORMATION KOMMER.