AR6 Specialrapport om 1,5 graders uppvärmning

Under två års tid har hundratals experter från hela världen arbetat fram IPCC:s specialrapport som handlar om effekter av global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriell nivå.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten.

  • Sammanfattning för beslutsfattare av IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning ger en mycket förkortad version av rapporten på svenska. På många ställen i sammanfattningen ges hänvisningar till avsnitt, figurer, tabeller och faktarutor i den underliggande rapporten.Global uppvärmning på 1.5 °C (pdf, på svenska) (3,6 MB, pdf)
  • Hemsida hos IPCC för IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Här finns hela den underliggande specialrapporten på engelska. Observera att sidans högermeny har snabbval för navigering mellan rapportens olika avdelningar vilket underlättar att hitta avsnitt, figurer, tabeller och faktarutor.
    Global Warming of 1.5 °C (IPCC:s sida om rapporten, på engelska)
  • Nyhetartikel på SMHI.se om IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning, oktober 2018.