Aktuellt kåserande

Här testar vi ett nytt grepp för att berätta om vår forskning för de som inte har specialkunskaper inom vatten men är allmänt samhällsintresserade.

Sverige har haft en statlig hydrologisk tjänst sedan 1908 som ständigt förnyas och ändras med nya utmaningar i samhället. SMHI levererar beslutsunderlag och det är H:et i SMHI som står för Hydrologi, läran om vattnet på jordens landområden.

Berit Arheimer står mot en suddig bakgrund och ler in i kameran.
Berit Arheimer, chef för hydrologiska forskningsenheten på SMHI.

Många vet inte att SMHI har både vetenskapligt och praktiskt ansvar för att samla in och förmedla kunskaper om landets färskvatten. Den hydrologiska tjänsten har alltid jobbat nära olika beslutsfattare och intressegrupper, men kanske inte synts så mycket för den breda allmänheten. Även om våra hydrologiska forskare publicerar resultat i vetenskapliga tidskrifter är sådana svåra att ta till sig för den oinvigde. För att nå ut och engagera en bredare läsekrets lät vi därför en oberoende skribent och humanist beskriva våra resultat på ett populärt sätt utifrån sina egna reflektioner. Över till Mattias!

*

Humanistiska betraktelser - en inblick i dagens hydrologiforskning vid SMHI

Vad har Donald Trump, Åsa Wikforss från Svenska Akademin, seriefiguren Majestix, Magrittes berömda pipa, Astrid Lindgren och James Bond-figuren med SMHIs hydrologiska forskningsenhet att göra?

I november 2020 fick jag en förfrågan från Berit Arheimer, chef för SMHIs hydrologiska forskningsenhet, om att försöka tillgängliggöra och ge ett mer humanistiskt perspektiv av det arbete som bedrivs på enheten. Konkret skulle det handla om göra sex ”humanistiska betraktelser” utifrån lika många vetenskapliga artiklar, som tillsammans tydligen skulle täcka in hydrologienhetens huvudsakliga forskningsområden.

Det är ju alltid trevligt att få förfrågningar och att använda humaniora och kulturuttryck (som skönlitterära texter, foto och film) för att utveckla organisationer och vetenskapskommunikation var bekant mark och något jag ägnat mig åt sen tidigare. Så långt alltså inga konstigheter. Däremot visade det sig ganska snabbt att min bild av SMHIs uppdrag och verksamhet inte var helt uppdaterad. SMHI hade tydligen en avdelning för forskning och utveckling - där det arbetade runt 130 personer. Men inte kunde väl alla dessa människor, likt John Pohlman, jobba med väderleksprognoser!? Det hade inte känts riktigt effektivt och bra i magen som skattebetalare.

Det har hänt en del med SMHI sen Pohlmans dagar. Dagens SMHI ägnar sig åt aningen mer än att leverera svenska land- och sjöväderrapporter via radio och appar. SMHI är idag en myndighet och internationellt ledande institut inom forskning som förser Sverige och omvärlden med data, kunskaper, prognoser och beslutsunderlag som hjälper politiker, länder och organisationer att göra smarta och bokstavligen livsavgörande anpassningar i tider av hotande klimatförändringar.

Att titta in i SMHIs hydrologiverkstad innebär - säkerligen lite överraskande för de flesta av oss – också att träda in på en global och högteknologisk arena. En kreativ arena i mänsklighetens tjänst där mer eller väntade figurer, som Astrid Lindgren och James Bond, tydligen kan passera över scengolvet.

Varmt välkomna in i hydrologins värld – ridå upp!

En bild på Mattias Fyhrs signatur.
Mattias Fyhr står i en vit t-shirt framför en vit vägg och ler in i kameran.

Mattias Fyhr (Origo Consulting) – skribent, föreläsare och verksamhetsutvecklare som ofta använder humaniora och humanistiska metoder (tex. skönlitteratur, foto, film) för engagemang och diskussioner.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sidansvarig Berit Arheimer