SMHI skapar internationell HYPE - kartan ritas om för internationellt utvecklingsarbete

Med det digitala verktyget World-Wide HYPE (WWH) bryter SMHI ny mark och ökar möjligheterna till att förutsäga och hantera hotande naturkatastrofer som torka och översvämningar.

Skärmbild från Hypeweb där man ser en världskarta som visar prognos för översvämningsrisk.
Prognoser av risk för översvämningar i världen presenteras på Hypeweb.smhi.se varje dag.

Hydrologi har aldrig varit viktigare?

”Jorden och människan består till 70% av vatten.” ”Ingenting kan leva utan vatten.” 
Du har säkert hört meningarna förut. Redan i unga skolår får vi lära oss om vattnets betydelse för vår existens. I linje med detta är det inte speciellt djärvt att påstå att hydrologiska kunskaper alltid varit viktiga då det handlar om vår egen och planetens hälsa och utveckling.* Men i en period med hotande klimatförändringar kan man fråga sig om det någonsin funnits en viktigare tid för hydrologin än den vi lever i just nu. 

Kvinnor och barn står och tittar mot kameran i ett flyktingläger.
Människor söker tillflykt pga. torka i ett flyktingläger i Dadaab, Kenya. Foto: Wikimedia commons
Övergivna bilar står på en gata med vatten över däcken i Belgien efter en översvämning 2021.
Under sommaren 2021 drabbades bland annat Belgien av omfattande översvämningar. Foto: Wikimedia Commons.

FN pekar ofta på att kunskapen och innovationstakten inom vattenhantering är viktiga faktorer för att flera av de globala hållbarhetsmålen skall kunna förverkligas. Mer konkret uttryckt så behöver världen få fram bättre hydrologiska verktyg och förutsägelser som kan bidra till att öka sanitet, minska hunger och bättre prognoser för torka och översvämningar. WWH är exempel på ett sådant beräkningsverktyg med tillämpning i hela världen, även där det inte finns lokala mätningar av vattenvariabler.  

Från linjaler och ritbord till verkligt utvecklingsarbete

Om vi ägnar några sekunder åt att studera kartan över Afrika kan vi alla se det: landsgränser dragna i suspekt räta linjer. Under den s k Berlinkonferensen 1884 och på initiativ av den tyske rikskanslern Otto von Bismarck samlades stora kolonialmakter som Tyskland, 
Frankrike, Portugal och Holland för att mellan sig dela upp kontinentens areal och rikedomar. Kolonisatörerna konstruerade där och då en verklighet där landsgränser drogs med linjal vid ritbordet, utan någon hänsyn till kontinentens historia och befolkning eller andra naturliga avgränsningar som berg och floder i andra länder.

Svartvit målning av Berlinkonferensen 1884. Män sitter vid ett långbord och ser ut att diskutera. En man pekar mot en Afrikakarta som sitter på väggen.
Berlinkonferensen 1884. Europas mäktigaste män och stater samlas för att dra upp riktlinjerna för Afrikas framtid.

Vad har detta med hydrologi att göra? På de flesta plan – ingenting förstås. Men på ett konkret plan hittar vi en påtaglig parallell. Liksom europeiska stormakter skapade en verklighet som inte fanns har hydrologer använt rutnät för att definiera geografiska områden för globala beräkningar. Dessa rutnät är konstruktioner och fångar inte verklighetens nätverk av vattendrag. 

Med beräkningsmodellen WWH ritas emellertid kartan om för internationellt utvecklingssamarbete - i bokstavlig mening. WWH beräknar flöden i avrinningsområden som följer landskapets topografi, vilket möjliggör att hydrologer kan fånga vattnets verkliga rörelseschema i naturen på ett bättre sätt. 

Kartutsnitt från HYPE-modellen över Lagos.
SMHIs globala HYPE-modell räknar vattenbalans och flöden i naturliga avrinningsområden (till höger) istället för konstruerade rutnät. Här visas ett exempel på hur kartbilden då ändras för södra Nigeria i Västafrika.

Global nytta & räckvidd

I linje med den övergripande inriktning som finns för SMHIs verksamhet att bidra till globala hållbarhetsmål, så är WWH tillgänglig för aktörer på både global, nationell, regional och lokal nivå. Från FN-organ, välgörenhetsorganisationer, nationella forskningsinstitut, multinationella kraftbolag, företag inom processindustri och hela vägen ner till enskilda lantbrukare - alla kan de via WWH hämta ut relevanta data och prognoser av vattenflöden och vattenkvalitet. 

WWH underlättar för aktörer att fatta klokare beslut inom internationellt utvecklingssamarbete och göra mer hållbara investeringar, vilket skapar konkret nytta på en rad olika vis.  Här några exempel:

  • bönder kan optimera sin sådd och skörd.
  • kraftbolag kan anlägga och optimera förvaltningen av vattenverk där klimatsmart energi kan utvinnas. 
  • byar och städer kan bygga bostäder på områden utan rasrisker. 
  • humanitära organisationer kan rikta sina insatser till “flaggade” platser som riskerar att förvandlas till katastrofområden.
Skärmbild från ett digitalt möte med Aishatu Ibrahim.
Aishatu Ibrahim, Director of Engineering, från Nigerian Hydrological Servcies Agency (NIHSA) – som menar att WWHs prognoser räddat 2500 liv i Nigeria vid ett tillfälle under 2021.

Som ett globalt verktyg har WWH visat sig ha en hög prestanda vad gäller detaljnivå och träffsäkerhet av analyser och framtidsscenarier som är kopplade till vattenfrågor. Vad är hemligheten bakom detta? WWH nyttjar den globala bank med klimat- och vattendata som SMHI har tillgång till. Genom superdatorer, avancerad mjukvara, programmerare och vattenforskare i internationell framkant, ”översätter” WWH denna data till statistik och prognoser som anpassas utifrån varje användares behov.

Inspirerande framtidsplaner

WWH har fått ett mycket positivt gensvar både nationellt och internationellt. Uppmuntrade av detta har SMHI ambitiösa och inspirerande planer för de närmaste åren. Men genom nära samarbete med hydrologiforskare och andra vattenexperter pågår ett arbete för att kontinuerligt utveckla och sprida WWH.

Verktyget täcker hela världens landmassa (förutom Antarktis), men har bäst precision i Europa, östra USA, och Sibirien.

Visionen är att utveckla WWH till ett globalt standardverktyg som fortsätter att utvecklas i samråd med dess användare. Ett standardverktyg som med oöverträffad precision förser människor, organisationer och samhällen med livspåverkande analyser och prognoser runt vattentillgång och vattenkvalitet. Där är vi inte riktigt än, men en spännande resa mot slutmålet har tagit sin början. 

Så håll utkik - fortsättning följer! 

En bild på Mattias Fyhrs signatur.
Mattias Fyhr står i en vit t-shirt framför en vit vägg och ler in i kameran.

Mattias Fyhr (Origo Consulting) – skribent, föreläsare och verksamhetsutvecklare som ofta använder humaniora och humanistiska metoder (tex. skönlitteratur, foto, film) för engagemang och diskussioner.

Sidansvarig Berit Arheimer