Berit Arheimer

Fil.Dr., Professor

Berit Arheimer

Roll i gruppen

 • Chef för hydrologiska forskningsenheten vid SMHI (cirka 35 pers.)
 • Medlem av ledningsgruppen för Forskning- och Utvecklingsavdelningen.
 • Koordinator för större europeiska och internationella projekt.
 • Strategisk planering, kommunikation, attrahera externa finansiärer..

Expertis

 • Hydrologi och hydrologisk modellering i olika skalor (lokal, regional, global).
 • Hydrologiska prediktioner och prognoser.
 • Bedömning av hydrologiska effekter orsakade av klimatförändringar, vattenhantering eller försämring av vattenkvaliteten.
 • Utveckling av klimattjänster, särskilt för vattensektorn.

Särskilda meriter

 • Inledde utvecklingen av HYPE och introducerade webbplatser för distribution av öppna data och öppen källkod.
 • H-index: 40 och 105 vetenskapligt granskade publikationer i Web of Science.
 • Vald till President av IAHS
 • Sakkunningprövad professor
 • Vinnare av EGU Darcy Medal 2021