Externt Samarbete

SMHIs hydrologiska forskningsenhet är aktiv inom flera nationella och internationella organisationer.

EU-projekt koordinerade av FoUh

EU-projekt som koordineras av SMHIs hydrologiska forskningsenhet. Klicka på loggorna för att få veta mer!

Nationella åtaganden

Svenska IHP (Nationalkommittén för Unescos internationella hydrologiska program)

SHR (Svenska Hydrologiska Rådet)

SNG (Svenska Nationalkommittén för Geofysik vid KVA)

SVC (Svenskt VattenkraftsCentrum)

Internationella åtaganden

Baltic Earth (Earth System Science for the Baltc Sea region)

COST Action ES1102: VALUE (European Cooperation in Science and Technology)

COST Action ES1404: SNOW (European Cooperation in Science and Technology)

EC-PORS (Executive Council Panel of Experts on Polar Observations, Research and Services)

Global Nest Network (the Global Network on Environmental Science and Technology)

IAHS (International Association of Hydrological Sciences/IUGG)

IHP-FRIEND (Flow Regimes from International experimental and Network Data)

IHP-HELP (Hydrology for the Environment, Life and Policy)

NHF (Nordisk Hydrologisk Förening)

WMO/WHYCOS (World Meteorological Organization/World Hydrological Cycle Observing System)

WMO/Arctic-HYCOS (World Meteorological Organization/part of WHYCOS:World Hydrological Cycle Observing System)

EGU - session conveners