Om oss

SMHIs hydrologiska forskningsenhet sammanställer, skapar och förmedlar kunskap om sötvatten till samhället på olika tids- och rumskalor.

Den hydrologiska forskningsenheten arbetar med forskningsprojekt, uppdrag och att förbättra SMHIs produktionskedja för prognoser och utredningar. Arbetet är ofta användarstyrt och utförs i samverkan med andra institutioner och företag i Sverige, Europa och världen. Dessutom levererar vi öppna data från våra modellsystem och öppen källkod för hydrologisk numerisk modellering.

Vi har alltid ett fördjupat fokus på ett antal områden. De aktuella fokusområdena går att läsa mer om här:  
Forskningsfokus

 

Forsande vatten vid vårflod i Mårdseleforsen