Normala vindenergiförhållanden

Normalkarta vindenergiförhållanden
Klimatkarta som illustrerar vindenergiförhållanden för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990 på 50 m höjd över marken. Förstora Bild