Högsta månadsmedeltemperatur i juli

Juli är normalt årets varmaste månad och upp till nordöstra Norrland har månadsmedeltemperaturen nått över 20 grader som högst. I Lapplandsfjällen ligger rekorden på lite drygt 15 grader.

De högsta julimedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland är juli 2018 i allmänhet den varmaste julimånaden, men en del julirekord från främst 2006, 1994 och 1914 lever fortfarande kvar.

22,0° Skövde juli 2018

21,8° Mariestad juli 2018

21,8° Norrköping-SMHI juli 2018

21,8° Linköping juli 1914
Vid en inspektion år 1917 var fönsterburen tämligen illa medfaren.

21,7° Lund juli 2006
Termometeruppställningen flyttades år 2013 till en lite öppnare placering.

Klimatstationen i Lund
Klimatstationen i Lund den 9 juli 2010. Foto SMHI Förstora Bild

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

(22,6° Söraby (Småland) juli 1901)
Vid den här tiden utfördes inga regelbundna temperaturobservationer vid denna station, men i journalen för juli respektive augusti 1901 fanns temperaturiakttagelser införda. Inga värden från Söraby publicerades i 1901 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

22,5° Tovehult juli 1914
Inga värden från Tovehult publicerades i 1914 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

22,1° Finspång juli 1914

De högsta julimedeltemperaturerna i Svealand

I Svealand är i allmänhet juli 2018 den varmaste månaden. Andra varma julimånader är 1901, 1914 och 1994. I juli 1901 hade Karlstad 21,8° i medeltemperatur, vilket gällde som rekord fram till juli 2018.

22,5° Stockholm A juli 2018

22,4° Stockholm juli 2018

22,0° Uppsala juli 2018

21,9° Kristinehamn juli 2018
Något tiotal temperaturvärden är interpolerade eller korrigerade.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

(23,4° Adolfsfors (Värmland) juli 1901)
Journalföringen är otydlig. Kvällsobservationerna hade troligen skrivits i kolumnen för maximitemperatur och denna hade i sin tur strukits vid granskningen. Inga värden från Adolfsfors publicerades i 1901 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige. Enligt en annan beräkningsmetod har månadsmedeltemperaturen angetts till 23,0°.

(22,8° Tomta (Västmanland) juli 1914)
Kvällsobservationerna var gjorda kl 20 i stället för kl 21. Därför är den riktiga medeltemperaturen troligen 0,5-1 grad lägre. I 1914 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige publicerades ingen månadsmedeltemperatur för Tomta, bara månadsmedelvärden för de olika klockslagen. Beräknat med Edlunds formel, som användes fram till 1913, får man 23,2°.

(22,8° Salbo (Västmanland) juli 1901)
Observatören hade lagt till hela 3,5 grader till varje temperaturavläsning, på grund av att termometern vid kontroll hade visat 3,5 grader för låg temperatur. Inga värden från Salbo publicerades i 1901 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

22,3° Bie (Södermanland) juli 1914
Fyra förmodade femgradersfel hade korrigerats vid granskningen av journalen.

De högsta julimedeltemperaturerna i Norrland

Tillsammans med juni är juli den enda månad som uppvisat den allra högsta medeltemperaturen i de norra landskapen. Liksom i övriga landsdelar är juli 2018 den allra varmaste julimånaden, men en del rekord från bland annat juli 2014, 1994 och 1901 lever kvar.

20,4° Storön juli 2018

20,3° Haparanda juli 2018

20,3° Luleå flygplats juli 2018

20,3° Överkalix-Svartbyn juli 2018

20,3° Hudiksvall juli 2018
Något dussintal temperaturvärden är interpolerade eller korrigerade.

Exempel på observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

20,8° Gysinge juli 1901
Överensstämmelsen mellan avläsningarna på maximitermometern respektive stationstermometern är dålig. Medelmaximitemperaturen var bara en tiondels grad högre än medeltal av avläsningarna klockan 14.
Med Edlunds formel fås 20,7°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1901.

20.7° Forse juli 1901
Observationer saknas för två dygn, varför dessa har interpolerats. Inga värden från Forse publicerades i 1901 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

20.6° Grönsinka (Gästrikland) juli 1914