Lägsta månadsmedeltemperatur i maj

I nordligaste Sverige har månadsmedeltemperaturen legat på ett par minusgrader under de allra kyligaste majmånaderna. I kustnära områden i Götaland ligger rekorden på lite drygt 5 plusgrader.

De lägsta majmedeltemperaturerna i Götaland

För stationer med riktigt långa mätserier saknar maj 1867 konkurrens som den allra kallaste. Under 1900-talet var maj 1902, 1909 och 1927 i allmänhet de kallaste.

Det kan tyckas lite märkligt att rekorden i Götaland innehas av kuststationer som annars har rätt milt klimat. Men år 1867 var stationsnätet på Sydsvenska höglandet glest och vid kuststationerna dämpades temperaturen förmodligen avsevärt av det nedkylda havsvattnet.

3,7° Visby maj 1867
Vid den här tiden gjordes observationerna sannolikt kl 08, 14 och 21 lokal tid. Medeltemperaturen är därför beräknad med koefficienterna för longituden 15°.
Med Edlunds formel fås 3,6° i medeltemperatur.

4,2° Ölands norra udde maj 1867
Vid denna tid hade man vid fyrstationerna observationstiderna 09, 14 och 21, i stället för 08, 14 och 21 som vid övriga stationer. Medeltemperaturen har beräknats med Ekholms formel tillämpad på observationstiderna 09, 14 och 21 och den sanna medeltemperaturen borde därför vara något lägre.
Observationstidpunkterna hänför sig sannolikt till lokal tid. Medeltemperaturen är därför beräknad med koefficienterna för longituden 15°.
Osäkerheten i beräkningen av medeltemperaturen förstärks även av det faktum att stationen saknade minimitermometer och att därför Ekholms alternativformel för stationer utan minimitermometer använts. Även med Edlunds formel på observationstiderna 09, 14 och 21 fås 4,2°.

4,3° Utklippan (Blekinge) maj 1867
Vid denna tid hade man vid fyrstationerna observationstiderna 09, 14 och 21, i stället för 08, 14 och 21 som vid övriga stationer. Medeltemperaturen har beräknats med Ekholms formel tillämpad på observationstiderna 09, 14 och 21 och den sanna medeltemperaturen borde därför vara något lägre.
Observationstidpunkterna hänför sig sannolikt till lokal tid. Medeltemperaturen är därför beräknad med koefficienterna för longituden 15°.
Osäkerheten i beräkningen av medeltemperaturen förstärks även av det faktum att stationen saknade minimitermometer och att därför Ekholms alternativformel för stationer utan minimitermometer använts. Med Edlunds formel på observationstiderna 09, 14 och 21 fås 4,2°.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

4,0° Lidhult (Småland) maj 1927
Värdet publicerades visserligen i 1927 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige, men verkar alldeles för lågt i jämförelse med andra stationer.

4,1° Nynäs (Småland) maj 1902
Värdet publicerades visserligen i 1902 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige, men verkar alldeles för lågt i jämförelse med andra stationer. Med Ekholms formel fås 3,9°.

4,1° Nynäs (Småland) maj 1899
Värdet publicerades visserligen i 1899 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige, men verkar alldeles för lågt i jämförelse med andra stationer.

De lägsta majmedeltemperaturerna i Svealand

För stationer med riktigt långa mätserier är maj 1867 den kallaste även i Svealand. Men eftersom det då saknades stationer i de kallaste områdena i norra Dalarna, så är det i stället majmånader av senare datum som uppvisar de allra lägsta månadsmedeltemperaturerna i Svealand.
Maj 1902, 1909, 1927 och 1955 tillhör de allra kallaste majmånaderna under 1900-talet.

0,9° Grövelsjön maj 1955
Under drygt fyra dygn i slutet av månaden är temperaturvärdena interpolerade.

Klimatstationen i Grövelsjön
Klimatstationen i Grövelsjön den 8 september 1953. Foto SMHI Förstora Bild1,0° Storsätern maj 1927

1,7
° Tandådalen maj 1996
Högfjällsstation.

1,8° Grövelsjön maj 1944
Fem temperaturvärden under månaden är interpolerade.

De lägsta majmedeltemperaturerna i Norrland

Även för Norrlands del är maj 1867 den allra kallaste. Men eftersom stationsnätet då var mycket glest är det i stället några andra majmånader som svarar för de absoluta rekorden. För många stationer gäller att 1909 var 1900-talets allra kallaste majmånad.

-2,8° Gamla Vassijaure maj 1909
Med Edlunds formel fås -2,7°. Stationen var trots det dåvarande namnet belägen nära nuvarande Katterjåkk.

-2,6° Karesuando maj 1885
Med Edlunds formel fås -3,1°, vilket var det värde som angavs i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1885.

-2,3° Riksgränsen maj 1909
Med Edlunds formel fås -2,2°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1909.

Lägsta majmedeltemperatur vid högfjällsstationer

-9,6° Vassitjåkko maj 1907
Högfjällsstation anknuten till det dåvarande observatoriet Vassijaure.
Stationen var utrustad med termograf, som omkring var tionde dag kalibrerades mot kvicksilvertermometer.

Vid observatoriet på Pårtetjåkko, 1834 meter över havet, noterades i maj 1915 -9,7° i medeltemperatur. Iakttagelserna vid Pårtetjåkko har dock aldrig publicerats eller bearbetats av SMHI.