1900-talets Varmaste och Kallaste månad

Typ: Faktablad
Författare: Ernets Hovmöller / Carla Eggertsson Karlström
Publicerad:

Sammanfattning

Det här faktabladet innehåller en samling artiklar som från januari 2000 till och med januari 2002 publicerades i SMHIs månadstidskrift Väder och Vatten. Artikelserien ville ge en översiktlig bild av vilka år under 1900-talet som varit varmast och kallast i Sverige månad för månad. Faktabladet nummer 34.