Stormar i Sverige

Sverige har drabbats av många svåra stormar och vissa är fortfarande ihågkomna efter mer än hundra år. Några av de mest spektakulära stormarna inträffade åren 1850, 1902, 1954, 1967, 1969, 1999 och 2005.

Genom åren har det förekommit otaliga stormtillfällen i Sverige. Ibland inskränker de sig till några timmars nordvästlig storm vid Upplandskusten i samband med att ett lågtryck drar bort mot Finland eller Baltikum. Men det finns också stormar som drabbat hela landsdelar svårt och som är ihågkomna efter mer än hundra år.

Stormvindar och vågor piskar ett fartyg vid kaj, foto.
Stormen Sven, 6 december 2013 piskar upp havet mot kajen i Höganäs hamn.
Stormar i Sverige

Storm

Datum

By-
vind
(m/s)

Medel-
vind
(m/s)

Åter-
komst-
tid (år)

Louis 2024-02-23 39,9 30,4 drygt 20
Ingunn 2024-02-01 58,7 51,8 över 100
Otto 2023-02-18 34,1 25,3 1-4
Malik 2022-01-30 38,9 27,9 5-10
Laura 2020-03-12 37,8 29,1 5-10
Alfrida 2019-01-01 38,5 29,4 10-20
Jan 2019-01-10 49,7 42,0 5-10
Julia 2019-02-16 43,5 37,0 drygt 20
Mats 2019-02-24 39,0 32,5 10-20
Urd 2016-12-26 36,3 27,2 2-5
Freja 2015-11-08 38,0 27,7 över 5
Gorm 2015-11-29 39,8 29,6 över 50
Helga 2015-12-04 37,9 29,3 10-20
Egon 2015-01-10 40,0 30,0 över 20
Ole 2015-02-06 43,0 39,0 över 100
Simone 2013-10-28 42,0 31,0 över 20
Hilde 2013-11-16 56,0 47,0 20-50
Sven 2013-12-05 40,0 30,0 10-20
Ivar 2013-12-12 46,0 24,0 över 50
Dagmar 2011-12-26 37,0 27,0 20-50

Första adventsstormen

2011-11-27 41,0 30,0 5-10
Sommar-
ovädret
2008-08-04 33,0 26,0 -
Per 2007-01-14 40,0 30,0 över 50
Gudrun 2005-01-07 42,0 33,0 över 50
Hösten 1999 1999-11-29 - 29,0 -
Hösten 1999 1999-11-30 - 25,0 -
Hösten 1999 1999-12-04 43,0 33,0 över 100
Hösten 1999 1999-12-17 - 27.0 -
Ölands-
stormen
1985-07-23 - 27,0 -
September-
stormen
1969-09-22 - 35,0 -
Allhelgona-
orkanen
1969-11-01 - 36,0 -
Oktober-
stormen
1967-10-17 - 40,0 -
Snöstorm
1954
1954-01-13 - 36,0 -
Nyårsstorm
1904
1904-12-30 - - -
Julstormen
1902
1902-12-24 - - -
Yrväders-
tisdagen
1850
1850-01-29 - - -

Stormarna
1902, 1969 
och 2005

. . . .

 

Övriga namngivna oväder

På senare år har vi haft ytterligare ett antal namngivna oväder som inte riktigt haft den omfattningen att de fyller ut en egen artikel. Ovädren finns dock beskrivna i våra ordinarie månadsöversikter Månadens väder. Stormarna har oftast namngetts av SMHI eller våra nordiska granninstitut, men i vissa fall av någon annan europeisk vädertjänst.

Babet den 20-21 oktober 2023 (namngiven av brittiska vädertjänsten)

Nora den 18-19 februari 2022 (namngiven av danska vädertjänsten)

Dennis den 15-16 februari 2020 (namngiven av brittiska vädertjänsten)

Ciara den 9-10 februari 2020 (namngiven av brittiska vädertjänsten)

Knud den 21 september 2018

Johanne den 10 augusti 2018

Ylva den 23 november 2017

Tor den 29-30 januari 2016

Staffan den 25-26 december 2015

Synne den 6-7 december 2015

Svea den 2 januari 2015

Alexander den 12-13 december 2014

Emil den 3-4 januari 2012

Berit den 25-26 november 2011