Simone, Hilde, Sven och Ivar okt-dec 2013

Efter en rekordlång stormfri period i svenska farvatten följde en mycket blåsig period från slutet av oktober till mitten av december 2013. Bland annat passerades Sverige av de fyra namngivna stormarna Simone, Hilde, Sven och Ivar. Simone och Sven berörde främst södra Sverige, medan Hilde och Ivar främst berörde mellersta Norrland. Vad beträffar skador i form av trädfällning så får stormen Ivar betraktas som svårast av de fyra. När det gäller drabbade elabonnenter så var däremot Simone värst, som berörde tättbefolkade delar av Sydsverige.

Simone den 28 oktober 2013

Stormen Simone berörde främst Götaland och södra Svealand. Tillhörande lågtryck rörde sig med sitt centrum från Jylland upp mot östra Svealand.

I jämförelse med de mycket svåra stormarna Per (jan 2007) och Gudrun (jan 2005) så får Simone anses som klassen svagare. Det gäller även om Simone jämförs med den sydsvenska stormen den 3-4 december 1999.

Den högsta medelvindhastigheten under Simone var 31 m/s på Hallands Väderö. Den högsta byvindshastigheten noterades också vid Hallands Väderö med 42 m/s. Detta är svenskt byvindsrekord för oktober månad.

Animering av Simone

Återkomsttid byvind under stormen Simone
Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen Simone. Illustration SMHI Förstora Bild

Återkomsttid

I sydvästra Götaland låg återkomsttiden för byvindhastigheten under Simone  över 10 år, lokalt över 20 år.

Vindrekord i Danmark

Det var inte så långt ifrån att Sverige hade kunnat drabbas betydligt värre av Simone. I Danmark nådde nämligen vinden nya rekordvärden.

Den högsta medelvindhastigheten var 40 m/s vid Røsnaes fyr. Det tidigare danska rekordet var 38 m/s vid Rømø den 3 december 1999.

Den högsta byvindhastigheten i Danmark var 54 m/s vid Kegnaes fyr, vilket överträffade det gamla danska rekordet på 51 m/s vid Rømø den 3 december 1999.

Skador i samhället

Totalt omkring 100 000 hushåll blev strömlösa och 1,5-2 miljoner m³ skog fälldes.

Namngivning

Det som är lite speciellt med Simone är att den namngavs av SMHI. Tidigare namngivna stormar, som exempelvis Gudrun och Per, har fått sitt namn av den norska vädertjänsten. Men eftersom Simone gick på en sydlig bana så utfärdades inget namn i Norge.
Vid den här tiden satte den danska vädertjänsten inget eget namn på stormar, men retroaktivt gav de stormen namnet Allan.

Hilde den 16-17 november 2013

Hilde var på det hela taget kanske den svagaste av de fyra namngivna stormarna under hösten och förvintern 2013. Men det innebär inte att den saknade dramatik.

Tillhörande lågtryck passerade österut med sitt centrum över norra Norrland. Det kraftigaste vindbandet låg söder om lågtrycket över mellersta Norrland.

Animation av Hilde

Återkomsttid byvind under stormen Hilde
Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen Hilde. Illustration SMHI Förstora Bild

Återkomsttid

I gränstrakterna mellan Jämtland och Lappland var det återkomsttider på  20-50 år för de byvindhastigheter som noterades under Hilde.

Nytt svenskt vindrekord i fjällen

Vid Stekenjokk, på lite drygt 1 000 meters höjd i sydligaste Lapplandsfjällen, uppmättes en medelvind på hela 47 m/s på kvällen den 16 november. Detta är nytt svenskt rekord. Den högsta byvindhastigheten i Stekenjokk var 56 m/s. Även det är svenskt rekord, dock bara för november månad.

Den högsta byvindhastigheten i inlandet var 29 m/s i Vilhelmina och Frösön. Den högsta medelvindhastigheten vid kusten var väst 25 m/s vid Bjuröklubb, det vill säga precis över gränsen för storm.

Skador i samhället

Cirka 40 000 hushåll blev strömlösa och omkring 3,5 miljoner m³ skog fälldes.

Namngivning

Namnet Hilde gavs av norska vädertjänsten och SMHI behöll detta namn.

Sven den 5-6 december 2013

Ovädret Sven passerade på en liknande bana som Simone i oktober samma år. Under Sven var det norra delen av västkusten som noterade de kraftigaste vindbyarna. Där hade flera stationer till och med kraftigare vindbyar än under stormarna Per (2007) och Gudrun (2005).

Den högsta medelvindhastigheten var 30 m/s vid Väderöarna. Väderöarna noterade även den högsta byvindhastigheten med 40 m/s.

Animering av Sven

Återkomsttid byvind under stormen Sven
Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen Sven. Illustration SMHI Förstora Bild

Återkomsttid

Längs väst- och sydkusten låg återkomsttiden för byvindhastigheterna under Sven en återkomsttid på 5-10 år, lokalt 10-20 år.

Vågor och vattenstånd

Vid Väderöarna noterades en maximal våghöjd på 11,4 meter, vilket dock är 2,5 meter under rekordet från 2011.

Kring Öresund noterades flera nya vattenståndsrekord.
Viken hade +167 cm, vilket med en cm överträffade rekordet från 1985.
Barsebäck noterade +159 cm, vilket var en kraftig putsning av rekordet från 2011.
Det allra högsta vattenståndet noterades i Halmstad men +170 cm. Där var vattenståndet lika högt under Simone i oktober, men något under rekordvärdet från 2006.
Det allra lägsta vattenståndet hade Skanör med -158 cm, vilket slog rekordet från 1999.

Skador i samhället

Omkring 50 000 hushåll blev strömlösa och upp mot 800 000 m³ skog fälldes.

Namngivning

Namnet Sven utfärdades av SMHI, och namnet valdes med anledning av dagens namn i almanackan.
Vid den här tiden hade även den danska vädertjänsten börjat med namngivning. De kallade stormen Bodil.

Ivar den 12 december 2013

Ivar rörde sig på en liknande, men något sydligare bana än Hilde i november. Ivar får i allmänhet även anses som avgjort kraftigare, och på många håll till och med kraftigare än ovädret Dagmar på annandag jul 2011.

I fjällen noterades vindbyar på 46 m/s på Blåhammaren. Öster om fjällkedjan noterade Mattmar i Jämtland orkanbyar på 35 m/s i Mattmar i Jämtland och 33 m/s vid Frösöns flygplats.

Vid kusten var den högsta medelvindhastigheten väst 24 m/s på Örskär. Ivar var alltså inte fullvärdig storm där, trots de stora skadorna i inlandet. Vid västvindar blir dock medelvinden dämpad vid den svenska Bottenvikskusten.

Animering av Ivar

Återkomsttid byvind under stormen Ivar
Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen Ivar. Illustration SMHI Förstora Bild

Återkomsttid

Byvindhastigheten under stormen Ivar hade en återkomsttid på 20-50 år, lokalt över 50 år, se karta till höger.

Skador i samhället

Cirka 50 000 hushåll blev strömlösa och upp mot 8 miljoner m³ skog fälldes.

Namngivning

Ivar namngavs av den norska vädertjänsten, precis som Hilde i november samma år.