Louis - februari 2024

Fredagen den 23 februari 2024 drog ett litet men intensivt lågtryck namngivet Louis av den franska vädertjänsten in över Västsverige. I samband med detta uppmättes storm i medelvind och orkan i vindbyarna. 

Som framgår av vindanimeringen så drog det kraftigaste vindbandet in över den norra delen av västkusten och vidare upp mot Vänerområdet och Värmland.

Animering av lufttryck och byvindar under stormen Louis

Högsta medelvindhastigheten sedan Simone 2013

Den högsta rapporterade medelvindhastigheten under passagen av Louis var 30,4 m/s vid Vinga väster om Göteborg. För svenska kuststationer är detta den högsta medelvindhastigheten sedan stormen Simone i oktober 2013.

För den kopplade mätserien Vinga-Trubaduren är 30,4 m/s den högsta medelvindhastigheten sedan stormen Gudrun den 8-9 januari 2005. Under åren 1997-2007 saknades en station ute på Vinga varför vindmätningar för de åren hämtats från Trubaduren.

Analys av väderläget klockan 01 den 23 februari 2024.
Analys av väderläget klockan 01 den 23 februari 2024. Illustration SMHI Förstora Bild

Orkanbyar vid fyra kuststationer

Totalt fyra stationer vid västkusten uppmätte orkanbyar under Louis framfart.

  • Vinga 39,9 m/s
  • Väderöarna 36,3 m/s
  • Måseskär 35,3 m/s
  • Nidingen 33,0 m/s

Vingas värde på 39,9 m/s är ett mycket högt värde för att vara i februari månad.

Högsta vindhastigheter i februari

Stormbyar vid tre stationer inne över land

Inne över land förekom stormbyar vid tre stationer i Västergötland.

  • Såtenäs 29,0 m/s
  • Hällum 28,3 m/s
  • Göteborg 24,8 m/s

I Värmland var det inte långt från stormbyar med som mest 24,0 m/s i Sunne.

Lokalt återkomsttid över 20 år för byvindhastigheten

Bilden visar en karta över Sverige med återkomsttid för byvindhastigheten under Louis den 23 februari 2024.
Återkomsttid för byvindhastigheten under Louis den 23 februari 2024. Illustration SMHI Förstora Bild

Stationerna med längst återkomsttider under Louis var Gustavsfors och Sunne i Värmland samt Vinga.

För Gustavsfors, där byvinden som högst nådde 21,6 m/s, har återkomsttiden beräknats till 35 år, för Vingas del till 27 år och i Sunne till knappt 14 år.

I Hällum i Västergötland, där man drabbades av stormbyar, har återkomsttiden beräknats till 8 år och i exempelvis Göteborg till cirka 3 år.

Namngivning

Louis namngavs av den franska vädertjänsten (Météo France). SMHI och även till exempel den holländska vädertjänsten använde också namnet Louis. Den danska vädertjänsten (DMI) döpte däremot stormen till Rolf.