Urd - december 2016

Under julen 2016 passerade stormen Urd över Sverige. Det var då andra året i rad som Sverige berördes av en storm under julhelgen. 2015 var det stormen Staffan, men av dessa var Urd snäppet kraftigare. Sverige var inte värst drabbat av Urd utan betydligt högre vindhastigheter förekom längre västerut i bland annat Skottland och Färöarna.

Ett intensivt lågtryck rörde sig på en bana söder om Island och nästan rakt österut över Norska havet. Under annandag jul bildades ett dellågtryck som rörde sig åt sydost över Skandinavien mot Baltikum. Det var detta som gav de kraftigaste vindarna i svenska områden.

Animering av lufttryck och byvindar under stormen Urd

Väderläget klockan 13 den 26 december 2016
Väderläget klockan 13 den 26 december 2016. Illustration SMHI Förstora Bild

I våra kustfarvatten kom tre stationer upp i storm i medelvind. Två av dessa, Måseskär och Nidingen nådde precis gränsen för storm 24,5 m/s.

Station Medelvindhastighet
Högsta medelvindhastighet vid kuststationer under stormen Urd
Väderöarna 27,2 m/s
Måseskär 24,5 m/s
Nidingen 24,5 m/s

När det gäller byvinden så var det betydligt fler stationer som nådde upp till stormstyrka, vid Väderöarna till och med orkanbyar. Det kan nämnas att det även förekom orkanbyar i fjällen, som mest 36,3 m/s i Stekenjokk.

Station Byvindhastighet
Högsta byvindhastighet vid kuststationer under stormen Urd
Väderöarna 33,8 m/s
Vinga 32,2 m/s
Nidingen 31,5 m/s
Måseskär 31,0 m/s
Hallands Väderö 30,5 m/s
Återkomsttid Urd
Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen Urd Förstora Bild

För stationer inne över land var det inte fråga om stormbyar, närmast kom Målilla med 24,4 m/s och Malmö med 24,0 m/s.

Vattenståndet

Under annandag jul 2016 steg vattenståndet hastigt i Skagerrak, Kattegatt och norr om bron i Öresund. I större delen av Västerhavet nådde vattenståndet omkring 130-140 centimeter över medelvattenstånd under kvällen och natten. I de södra delarna av Kattegatt och Skagerrak och den nordligaste delen av Öresund uppmättes ytterligare lite högre nivåer. I Uddevalla blev vattenståndet 161 centimeter över medelvattenstånd och även vid SMHI:s mätstation vid Viken och Sjöfartsverkets station vid Halmstad uppmättes vattenstånd en bit över 160 centimeter.

Söder om bron i Öresund och i Sydvästra Östersjön sjönk vattenståndet under natten och nådde omkring 80-100 centimeter under medelvattenstånd under morgonen. Därefter steg vattenståndet snabbt till normala nivåer.

Namngivning

Stormen Urd fick sitt namn av den norska vädertjänsten, och både SMHI och den danska vädertjänsten valde samma namn. Namnet Urd förekommer i den nordiska mytologin som en av nornorna.

På Brittiska öarna hette stormen Conor. I Tyskland och en del andra länder nere på kontinenten fick stormlågtrycket namnet Barbara.