Nyårsstormen 1904/05

Den mest omtalade stormen i början av förra seklet är den så kallade julstormen 1902. Men en storm vid årsskiftet två år senare var för åtminstone sydöstra Skånes del minst lika svår.

Ett lågtryck befann sig mellan Sydnorge och Jylland på morgonen den 30 december 1904. Det rörde sig åt sydost och intensifierades hastigt. På nyårsaftonens morgon befann sig lågtryckets centrum över Polen.

Väderläget den 30 december 1904.
Väderläget klockan 08 den 30 december 1904. Söder om lågtryckets centrum rådde milda västvindar över Skåne. Grafik: Krister Hammar Förstora Bild
Väderläget den 31 december 1904.
Väderläget klockan 08 den 31 december 1904. Över Skåne rådde bitande nordostliga vindar upp till orkanstyrka. Grafik: Krister Hammar Förstora Bild

Lågtryckets bana innebar en vindkantring på någon timme från kraftiga västvindar med en lufttemperatur runt +5° till nordostlig vind av storm- eller orkanstyrka och tätt snöfall.

Några direkta mätningar av vindhastigheten finns inte dokumenterade, men både Hanö och Utklippan vid Blekingekusten angav vinden till 12 Beaufort det vill säga full orkan.

Extremt havsvattenstånd

Det som kanske mest bidrog till att Österlen drabbades av mycket svåra skador var det extrema havsvattenståndet.

Lufttrycksfördelningen och vindmönstret medförde att vatten pressades ner till södra Östersjön både från Kattegatt och från de östra delarna av Östersjön.

I Ystad var havsvattenståndet 169 centimeter över normalnivån natten mellan den 30 och 31 december.