Per - Januaristormen 2007

Det intensiva lågtryck som kom att drabba Sverige den 14 januari 2007 bildades dagen innan strax väster om Skottland och fördjupades alltmer på sin bana österut mot Skandinavien. Tidigt på morgonen den 14 befann sig lågtryckets centrum strax norr om Bergen i västra Norge. Ovädret fick namnet Per av det norska meteorologiska institutet.

Tidigt på förmiddagen den 14 januari befann sig lågtryckets centrum över den svensk-nors­ka gränsen (Hedmark-Värmland-Dalarna) och samtidigt uppmättes då orkanstyrkor i vindbyarna över Skagerrak.

På Väderöarna var medelvinden då 30 m/s och byvindarna 38 m/s. När lågtrycket förflyttat sig österut och befann sig med sitt centrum över Bottenhavet uppmättes den absolut högsta byvinden på 40 m/s på Hanö klockan 14.

Mitt på dagen nådde de kraftiga vindarna på allvar in över landet där byvindar på 20-25 m/s registrerades på många platser. De högsta vindbyarna i inlandet registrerades i Tomtabacken och Växjö med 29 m/s och i Malexander och Gladhammar med 28 m/s.

Under kvällen blåste det som mest i östra Svealand och på Gotland där vinden på Gotska Sandön nådde upp till 34 m/s i byarna.

Förutom höga vindhastigheter blev den högsta signifikanta våghöjden vid Väderöarna en ny rekordnotering på 7.4 m. Stormen bidrog också till extremt höga vattenstånd runt den svenska kusten.

Stormen Pers verkningar vid Göteborgs kust
Ovädret vid Långedrag vid Göteborgs kust, där vågorna piskade upp på land. Foto Thomas Klein Förstora Bild
Återkomsttid byvind under stormen Per.
Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen Per. Illustration SMHI Förstora Bild

Återkomsttid

Återkomsttiden för de byvindhastigheter som förekom under stormen Per beräknas ha legat mellan 20 och 50 år på sina håll i inre Götaland och kring Vänerområdet. Återkomsttiden i Eggegrund (sydligaste Norrlandskusten) var över 50 år, se karta till höger.

Gudrun 2005 värre

Jämförelser med januaristormen 2005, Gudrun, visar att både vindhastigheterna och skadorna inte var lika stora 2007 som då. De mest drabbade inlandsområdena vid stormen Gudrun noterade då byvindar på 32-34 m/s, medan de i Pers fall var 27-29 m/s.

Vindriktningen där stormen Per fällde skog var mestadels västlig eller ibland även västnordvästlig. Vid stormen Gudrun var motsvarande vindriktningar i huvudsak sydvästliga eller västsydvästliga. Dessa skillnader syns också i naturen där båda stormarna fällt skog.

Från lufttrycksobservationer framgår att stormen Gudrun var ett djupare lågtryck med 960 hPa, medan stormen Per hade 965 hPa som lägst. Ser man till mängden fälld skog, så är Per den 4:e värsta stormen som drabbat Sverige sedan 1930-talet.

Rotvälta efter stormen Per
Rotvälta efter stormen Per, södra Halland den 26 januari 2007. Foto Hans Alexandersson

Stormar med stor mängd fällda träd sedan 1930-talet, enligt inventeringar av Skogsstyrelsen:

  1. 75 miljoner m³ den 8-9 januari 2005, sydvästra Götaland, Gudrun
  2. 25 miljoner m³ den 22 september 1969, nordvästra Götaland
  3. 18 miljoner m³ den 3 januari 1954, östra Svealand
  4. 12 miljoner m³ den 14 januari 2007, mellersta och norra Götaland, Per