Laura - mars 2020

Stormen Laura passerade över södra Sverige i mitten av mars 2020 med bland annat strömavbrott, trädfällning och inställda tåg. Dessutom resulterade stormen i ett nytt svenskt byvindsrekord för mars månad vid Hanö.

Det rådde en tät lågtryckstrafik från Atlanten i mitten av mars 2020. Kring ett frontsystem bildades ett lågtryck ute på Nordsjön och det intensifierades ytterligare när det passerade över norra Götaland den 12 mars. Söder om lågtrycket rådde mycket kraftiga vindar över de sydligaste landskapen. Lågtrycket fortsatte sedan ganska snabbt bort mot Finska viken och började försvagas.

Animering av lufttryck och byvindar under stormen Laura

Väderläget klockan 13 den 12 mars 2020.
Väderläget klockan 13 den 12 mars 2020. Illustration SMHI Förstora Bild

Två stationer vid den svenska syd- och västkusten kom upp i storm i medelvind (≥ 24,5 m/s). För Utklippan fattades bara några tiondels m/s.

Den medelvind på 29,1 m/s som noterades vid Hanö är sällsynt för att vara i mars månad och den högsta i svenska kustfarvatten sedan mars 1992.

Högsta vindhastigheter i mars

Högsta medelvindhastighet under stormen Laura
Station Medelvindhastighet
Hanö 29,1 m/s
Nidingen 26,3 m/s
Utklippan 24,3 m/s

Svenskt byvindsrekord för mars

Hanö vid Blekingekusten noterade byvindar på som mest 37,8 m/s. Detta är nytt svenskt rekord (fjällstationer undantagna) för högsta byvindhastighet i mars månad. Orkanbyar (≥ 32,7 m/s) noterades även vid Nidingen och Utklippan.

Bild från Hönö under stormen Laura
Stormen Laura piskar Hönö i Bohuslän (ej att förväxla med Hanö i Blekinge). Foto Anna Engström Förstora Bild

Återkomsttid

Återkomsttid för byvindar under Laura.
Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen Laura. Illustration SMHI Förstora Bild

Även om byvinden på 37,8 m/s vid Hanö innebar svenskt byvindsrekord för mars månad, så är återkomsttiden för sådana byvindar på Hanö inte längre än cirka fyra år.

Det beror på att de allra högsta byvindhastigheterna förekommer under höst och vinter. Återkomsttiden beräknas i det här fallet över årets alla månader. Om återkomsttiden skulle beräknats enbart över mars månad hade den sannolikt blivit betydligt längre.

Den längsta återkomsttiden för byvindar i samband med Laura var 8 år vid Utklippan. Där var byvinden som högst uppe i 33,4 m/s. Vid Nidingen där det också var orkanbyar med 33,6 m/s var återkomsttiden  3 år.

Inne över land förekom stormbyar vid ett flertal stationer. Hörby hade en återkomsttid på 6 år för sina byvindar på 25,8 m/s.

Begränsade skadeverkningar

Drygt 20 000 hushåll blev strömlösa i samband med ovädret Laura, Öresundsbron stängdes för både bil- och tågtrafik och nedblåsta träd blockerade vägar i bland annat Skåne.

Omkullblåst träd efter stormen Laura i Tirup i Skåne.
Omkullblåst träd efter stormen Laura i Tirup i Skåne. Foto Magnus Joelsson

Jämfört med de allra värsta stormarna i vår historia får ändå skadeverkningarna i samband med Laura anses som begränsade

Namngivning

Laura fick sitt namn av den danska vädertjänsten DMI.