Första adventsstormen 2011

Söndagen den 27 november 2011, första advent, passerade en storm södra Sverige. Även om skadeverkningarna blev stora, så visar en jämförelse att denna storm inte kom upp i riktigt samma klass som de beryktade stormarna Gudrun år 2005 och Per 2007.

Ett intensivt lågtryck rörde sig i en bana över Svealand söndagen den 27 november 2011, första advent. Söder om lågtrycket rådde kraftiga västliga till sydvästliga vindar.

Sju svenska stationer kom upp i storm i medelvind. Som mest blåste 30 m/s på Väderöarna och Hanö.
I vindbyarna noterades orkanstyrka med 41 m/s på Hanö, 37 m/s på Väderöarna och Måseskär, 36 m/s på Nidingen och Vinga, 34 m/s på Nordkoster och 33 m/s på Utklippan.

Inne över land förekom stormbyar på flera håll i västra Götaland och lokalt orkanbyar. De högsta värdena var 33 m/s i Rynge i Skåne, 30 m/s i Ängelholm/Barkåkra, 29 m/s i Torup i Halland och i Malmö.

80 000 elabonnenter blev utan ström, och tåg- och färjetrafik drabbades av stora störningar.

Som framgår av tabellen så registrerades kraftigare vindbyar under åtminstone någon av stormarna Gudrun eller Per. Det som ställer Gudrun i en viss klass för sig är att det då förekom orkanbyar även i inlandet, vilket var en bidragande orsak till den enorma trädfällningen vid det tillfället.

Återkomsttid byvind under stormen den första advent 2011
Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen den första advent 2011. Illustration SMHI Förstora Bild

Återkomsttid

Återkomsttiden för de byvindhastigheter som förekom under stormen den första advent 2011 låg i södra och västra Götaland i allmänhet mellan 2 och 5 år, men vid väst- och sydkusten lokalt mellan 5 och 10 år.

Första adventsstormen jämförd med stormarna Gudrun och Per
  Högsta byvind 27 nov. 2011 (m/s) Högsta byvind under Gudrun (m/s) Högsta byvind under Per (m/s)
Fårösund 30 35 34
Gladhammar 19 29 28
Göteborg 27 31 27
Hanö 41 42 40
Harstena 24 33 28
Helsingborg 27 34 27
Horn 21 28 26
Hörby 26 30 21
Landsort 28 33 27
Ljungby 23 33 24
Malexander 20 30 28
Malmö 29 32 26
Måseskär 37 38 39
Nidingen 36 39 35
Nordkoster 34 31 35
Norrköping 19 27 22
Skillinge 26 30 22
Stockholm/Tullinge 20 30 23
Vinga 36 40 38
Visingsö 27 33 28
Väderöarna 37 38 38
Växjö 24 33 29
Ölands norra udde 28 34 31
Ölands södra udde 31 32 28
Örebro 22 29 21

Analys av väderläget

Väderläget klockan 13 den 27 november 2011.
SMHIs analys av väderläget klockan 13 den 27 november 2011. Förstora Bild
Väderläget klockan 01 den 28 november 2011.
SMHIs analys av väderläget klockan 01 den 28 november 2011. Förstora Bild

Kartan visar en analys av väderläget klockan 13 söndagen den 27 november och klockan 01 på måndagen den 28 november.

Mellan Skottland och Sydnorge syns en så kallad tråglinje på kartan klockan 13. Det är ett kallfrontsliknande fenomen som ofta följer bakom den egentliga kallfronten.

På kartan klockan 01 syns samma tråglinje söder om Gotland.

Det var i samband med passagen av tråglinjen som vinden kulminerade.

Havsvattenstånd

Som mest nådde vattenståndet 163 centimeter över medelvattenstånd i Viken. Barsebäck hade 136 centimeter över, vilket är rekord för den mätplatsen.

Det lägsta vattenståndet rapporterades från Skanör med 149 centimeter under medelvattenstånd.

Dessa värden är fullt jämförbara med vad som noterades i samband med stormen Gudrun i januari 2005. Då var det högsta vattenståndet 165 centimeter över medel i Ringhals och det lägsta 139 centimeter under medelvattenstånd i Skanör.

Vågor

På kvällen den 27 november rapporterades 11 meter höga vågor av vågbojen vid Väderöarna.

I samband med stormen Per den 14 januari 2007 registrerades 13 meter höga vågor vid Väderöarna.