Oväder i januari 1954

Under januari 1954 passerade inte mindre än fyra kraftiga oväder över Sverige. Det värsta var en snöstorm som den 3-4 drabbade sydöstra Norrland, Svealand och nordöstra Götaland. Den högsta rapporterade vindhastigheten var 36 m/s i Agö vid Hälsingekusten. Då uppskattningsvis 18 miljoner kubikmeter skog fälldes räknas den som nummer tre bland de riktigt stora trädfällarna sedan sådan statistik började föras.

Den 2 januari 1954 rådde en mild kraftig västlig luftström över stora delar av Sverige och så långt norrut som i Jämtland uppmättes 6-7 plusgrader.

Samma dag rörde sig ett lågtryck från Lofoten över mellersta Sverige till Östersjön, och följande dag, den 3, gav det upphov till en nordlig till nordostlig snöstorm i sydöstra Norrland, stora delar av Svealand och nordöstra Götaland.

Stormen blev särskilt svår i Gävlebukten och på norra Upplandskusten, där den på sina håll nådde orkanstyrka. Den 4 låg lågtrycket vid polska kusten och det rådde fortfarande stark nordostlig vind med snöfall i Östersjöns kustland. I större delen av övriga Sverige hade vinden då avtagit och vädret klarnat upp.

S/S Nedjans förlisning

Ånglastfartyget Nedjan kom och ankrade upp i Norrsundets hamn i Gästrikland före jul 1953. Vid stormen den 3 januari steg vattennivån i hamnen med ca 1 m och Nedjan slets loss. Fartyget ställdes på grund när vattnet sjönk, men inga fel upptäcktes vid en inspektion.

Trots stormvarning den 9 beslöt kaptenen sedan att avgå. Ett andra östersjöoväder som främst berörde östra Svealand och Gotland kom nu att bli ödesdigert för Nedjan. Med fel på styrinrättningen drev hon till havs och förliste strax norr om Eggegrund. Hela besättningen på 17 man omkom.

Meddelanden från observatörerna

Från "Månadsöversikt över väderlek och vattentillgång" för januari 1954 är nedanstående rapporter från observatörer hämtade.

Gävleborgs län

Gysinge (Dahlund): Svår snöstorm den 3 varvid ca 75% av all mogen skog blev stormfälld.

Gävle (Söderström): Den 3 svår nordostlig storm med betydande skador på skog och byggnader. Som exempel kan nämnas att en 36.5 m högfabriksskorsten av tegel blåste omkull, ett koppartak, ca 240 m2 helt avblåst. På Gävle stads skogar motsvarar stormfällningen 12 års normal avverkning, 83 000 m³ skog fälldes, vilket motsvarar 24 % av hela virkesförrådet, i genomsnitt fälldes 25 m³ per hektar.

Örebro län

Sickelsjö (Svensson): Natten den 3-4 svår storm till orkan, svåra stormfällningar i skogarna, telefon och elavbrott under en vecka.

Västmanlands län

Tomta (Andersson): På e m den 3 började en våldsam storm i samband med snöfall. Preliminärt uppskattas den stormfällda skogen till 3 års skogsavverkningar. Stor skada på el- och telefonledningar uppstod.

Ljusbäck (Johansson): Stora skador på skogen vid stormfällningen den 3-4. Huggare och körare kommer från andra delar av landet för att ta reda på den fällda skogen.