Freja, Gorm och Helga nov-dec 2015

Under november och december 2015 berördes Sverige av tre namngivna stormar, Freja, Gorm och Helga. Gorm får anses som den kraftigaste av dessa.

Freja den 8 november 2015

Ett intensivt lågtryck drog in över södra Sverige natten till den 8 november 2015 och blev därmed den höstens första storm.

Väderläget klockan 01 natten till den 8 november 2015
Väderläget klockan 01 natten till den 8 november 2015. Illustration SMHI Förstora Bild

Freja gav stormvindar (medelvind minst 24,5 m/s) vid fem svenska kuststationer. Det var den första stormen i svenska farvatten sedan den 9 april 2015.

Medelvindhastighet Station
Högsta medelvindhastighet under stormen Freja

27,7 m/s

Måseskär
26,1 m/s Väderöarna
25,6 m/s Vinga
25,5 m/s Nidingen
24,6 m/s Hanö

Vindbyarna nådde orkanstyrka med som mest 38,0 m/s vid Väderöarna. Inne över land uppmättes stormbyar 26,4 m/s i Torup i Halland.

Storm även i Danmark

När Freja passerade Danmark uppmättes ungefär samma vindhastigheter som i Sverige.

Den högsta medelvindhastigheten var 27,3 m/s vid Hanstholm på norra Jylland. Samma station svarade även för den högsta byvindhastigheten med 34,6 m/s.

Återkomsttid för byvindhastigheten under stormen Freja
Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen Freja. Förstora Bild

Återkomsttid

En beräkning av återkomsttiden för de vindhastigheter som förekom under Freja visar att det inte var fråga om någon extrem storm. Där det blåste som mest vid västkusten inträffar i genomsnitt sådana byvindhastigheter en gång vart sjätte år.

Namngivning

Ovädret gavs namnet Freja av den danska vädertjänsten (DMI), ett namn som även SMHI använde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorm den 29-30 november 2015

En vädermässigt mycket händelserik novembermånad 2015 avslutades med en rejäl storm med namnet Gorm.

Vid middagstid söndagen den 29 november 2015 var Gorm fortfarande ett rätt beskedligt lågtryck med centrum över Brittiska öarna. I lågtryckets centrum var lufttrycket då strax under 985 hPa.

Väderläget klockan 13 den 29 november 2015.
Väderläget klockan 13 söndagen den 29 november 2015. Förstora Bild

Över Nordsjön skedde sedan en kraftig fördjupning av lågtrycket och lufttrycket sjönk som mest 12 hPa på tre timmar.

Kring midnatt natten mot den 30 november hade Gorm sitt centrum över Götaland och hade utvecklats till ett fullvärdigt stormlågtryck. Över svenskt område var det lägsta lufttrycket 970,1 hPa på Gotska Sandön klockan 05 på måndagsmorgonen den 30 november.

Väderläget klockan 01 den 30 november 2015
Väderläget klockan 01 den 30 november 2015. Förstora Bild

Totalt mätte sju stationer storm i medelvind (≥ 24,5 m/s)

Högsta medelvindhastigheter under Gorm  
Hanö 29,6 m/s
Hallands Väderö 29,5 m/s
Nidingen 29,3 m/s
Ölands södra udde 27,5 m/s
Vinga 25,6 m/s
Ölandsbron 25,4 m/s
Hoburg 24,8 m/s

För Ölands södra udde innebar detta nytt rekord sedan den nuvarande automatstationen uppfördes för 20 år sedan. Tidigare rekord var 25,1 m/s under stormen Sven den 5-6 december 2013.

Orkanbyar

I vindbyarna nådde vinden orkanstyrka (≥ 32,7 m/s) vid nio stationer.

Högsta byvindhastigheter under Gorm  
Hallands Väderö 39,8 m/s
Hanö 39,0 m/s
Ölands södra udde 38,0 m/s
Nidingen 37,2 m/s
Helsingborg 36,4 m/s
Hoburg 35,9 m/s
Vinga 34,0 m/s
Ölandsbron 33,9 m/s
Fårösund-Ar 33,4 m/s

Notera att det inte bara var rena kuststationer som hade orkanbyar utan även Helsingborg med 36,4 m/s. Där överträffade man till och med det högsta värdet under den beryktade stormen Gudrun 2005, då vindbyarna som mest var uppe i 34 m/s i Helsingborg.

Mycket högt vattenstånd

I samband med Gorm så rådde mycket högt vattenstånd vid västkusten. Bland SMHIs stationer noterades det högsta vattenståndet i Viken med 154 cm över medelvattenstånd. I hela södra Kattegatt och norra delen av Öresund så låg nivåerna allmänt på minst 150 cm över medelvatten.

I Halmstad var det lokalt extrema förhållanden med registreringar på drygt två meter över medelvatten vid Sjöfartsverkets station där. Även från Ängelholm rapporterades vattenstånd på drygt två meter över medelvatten.

Höga flöden i västsvenska vattendrag

Gorm föregicks av flera dygn med mycket stora nederbördsmängder i västra Götaland. På grund av det mycket höga vattenståndet i havet hindrades avrinningen, vilket bidrog till höga flöden i små och medelstora vattendrag i västra Götaland.

Beräknad återkomsttid för byvindhastigheter under Gorm.
Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen Gorm. Illustration SMHI Förstora Bild

Återkomsttider

Medelvindhastigheten på 27,5 m/s vid Ölands södra udde har beräknats ha en återkomsttid på drygt 50 år.

Den rekordhöga byvindhastigheten på 36 m/s i Helsingborg har beräknats ha en återkomsttid på 34 år.

 

Mycket blåsigt även i Danmark

I Danmark noterades ännu högre vindhastigheter än i Sverige.
Gniben längst ut på Själlands Odde hade en medelvind på 35,9 m/s och vindstötar på hela 45,9 m/s.

Namngivning

Den danska vädertjänsten gav ovädret namnet Gorm, vilket blev det namn som även SMHI antog.

 

 

 

 

Helga den 4 december 2015

Stormen Helga som passerade fredagen den 4 december 2015 tog en något nordligare bana än novemberstormarna Gorm och Frej.

Det innebar att det var stationer i norra Götaland och södra Svealand som hade blåsigast. Till exempel noterade Måseskär vid Bohuskusten och Pålgrunden i Vänern de högsta medelvindhastigheterna sedan stormen Per den 14 januari 2007.

Station Medelvind under Helga Senaste tillfälle dessförinnan med högre medelvind
Måseskär 29,3 m/s 29,6 m/s 14 jan 2007 (Per)
Väderöarna 29,0 m/s 30,1 m/s 10 jan 2015 (Egon)
Pålgrunden 25,8 m/s 26,3 m/s 14 jan 2007 (Per)
Landsort 24,7 m/s 25,8 m/s 9 nov 2010

Snudd på orkanbyar i Närke

När det gäller byvindarna var det kanske märkligaste värdet 32,1 m/s i Kettstaka i sydligaste Närke. Det vill säga snudd på orkanbyar och en ordentlig putsning av stationens tidigare byvindsrekord på 26,0 m/s. Men en ordentlig reservation är på plats eftersom stationen saknar data från de beryktade stormarna Gudrun 2005 och Per 2007.

Stormbyar förekom även vid en del andra inlandsstationer nämligen Floda, Gårdsjö, Hällum, Kolmården-Strömsfors och Visingsö. För dessa stationer var det dock inte fråga om några rekord.

Den allra högsta byvindhastigheten rapporterades från Måseskär med 37,9 m/s.

Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter under Helga.
Beräknad återkomsttid för de byvindhastigheter som förekom under stormen Helga. Förstora Bild

Återkomsttider

Återkomsttiden för byvindhastigheterna under stormen Helga var 10-20 år i ett stråk över norra Götaland. Återkomsttiden kan ha varit längre vid stationen Kettstaka som ligger mitt i det drabbade området.

Namngivning

Namnet Helga gavs av den danska vädertjänsten (DMI).