Vind och storm i Sverige 1901-2010

Typ: Faktablad
Författare: Lennart Wern och Lars Bärring
Publicerad:

Sammanfattning

Det finns många frågor kring vindar, t. ex. om det blåser eller stormar mer nu än förr? För att kunna studera vindens variationer sedan 1900-talets början så beräknas den s.k. geostrofiska vinden utifrån lufttrycksobservationer, eftersom långa homogena tidsserier av vindmätningar är få före 1995. Faktablad nummer 51.