Snö

Snö är ett välkänt meteorologiskt fenomen som har stor påverkan på samhället under vinterhalvåret. Ibland orsakar snön problem som exempelvis kaos i trafiken. Andra gånger är snön efterlängtad och erbjuder möjlighet till vintersportaktiviteter.

windy skiing
Blåsigt väder i fjällen (Ramundberget), vintern 2012. Foto Thomas Carlund

Risker och problem

Snö i riklig mängd kan skapa stora problem i trafiken och orsaka skador på byggnader, ledningar och träd. Problemen brukar förvärras i samband med kraftig vind och om snön är blöt och tung. Snöns densitet kan variera stort beroende på dess vatteninnehåll. 

I framför allt fjälltrakterna kan under vissa väderbetingelser laviner utgöra en fara, men antalet dödsolyckor i samband med laviner är betydligt lägre i Sverige än i till exempel Alperna. 

Mängden vatten som binds i snötäcket under vintern och sedan smälter under våren påverkar även den avrinningen i våra vattendrag under olika årstider. Mest påtagligt är detta vissa år när ett omfattande snötäcke hastigt smälter och skapar en besvärlig vårflod.

Fördelar och möjligheter

Ett snötäcke kan också innebära möjligheter till rekreation i form av skidåkning m.m. Därför finns det ett stort intresse för snötäckets utbredning i olika delar av landet och under olika år. Julen är kanske den tid på året när förväntan på snö är allra störst, och statistik över vita jular är ofta efterfrågad. 

Ett tjockt och varaktigt snötäcke kan även skapa möjligheter till transporter i väglöst land. I gamla väderjournaler var det ganska vanligt att observatören som omdöme angav om slädföret varit bra eller dåligt en vinter. I takt med bilismens framväxt under 1900-talet blev dock denna typ av kommentarer mer sällsynta.

Snö i framtiden

I och med klimatförändringarna så beräknas snötäckets varaktighet att minska, och i de södra delarna av landet kommer det troligtvis att bli ovanligt med något varaktigt snötäcke över huvud taget.