Snötäckets utbredning och varaktighet

Sverige är ett avlångt land med stora variationer i temperatur. Det syns inte minst när man tittar på snötäckets utbredning. På högfjället kan den första snön falla redan i september och ligga kvar ända tills början av juni, medan de sydligaste delarna av landet ibland bara har ett fåtal dagar med snö under vintern.

I dalgångar i de nordligaste fjälltrakterna bildas normalt det första snötäcket i början av oktober. På högfjället sker detta redan i september.

Närmast hav och större sjöar är temperaturen förhållandevis hög under hösten och förvintern, varför kusttrakterna som regel är snöfattiga i början av vintern. Vid Skånes sydkust bildas snötäcke i medeltal först en bit in i december eller ännu senare.

Det kan dröja betydligt längre än det datum kartan visar innan ett mer varaktigt snötäcke bildas, särskilt i landets södra delar. Söder om en linje från mellersta Värmland, genom södra Dalarna till mellersta Gästrikland kan man inte heller räkna med att snötäcket alltid ligger kvar vintern igenom.

På högfjället ligger snön ibland kvar ända in i juni månad, medan resten av Norrland brukar få snöfritt någon gång i maj eller slutet av april. I sydligaste Sverige brukar de sista dagarna med snötäcke vara i slutet av mars.

Normalkarta för sista dag med snötäcke, medelvärde 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar medelvärdet för sista dagen med snötäcke för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild

I Norrlandsfjällen och i övrigt i norra Lappland är marken snötäckt i medeltal drygt 200 dagar om året.

I Götalands kusttrakter är däremot i genomsnitt mindre än 50 dygn per år snötäckta. Under milda vintrar kan bestående snötäcke i stort sett utebli där.

Normalkarta för antal dygn med snötäcke, medelvärde 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar medelvärdet för antal dygn med snötäcke per år för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild


 

Mindre snö är att vänta

I och med klimatförändringarna så beräknas snötäckets varaktighet att minska, och i de södra delarna kommer det troligtvis att bli ovanligt med något varaktigt snötäcke över huvud taget.

Kartorna nedan visar antal månader med snötäcke för senaste normalperioden samt för perioden 2071-2100, beräknat för dels mindre (B2) och dels större (A2) utsläpp av växthusgaser.

Kartor som visar snöperiodens längd i framtiden