Nederbördsintensitet

Här beskrivs den subjektivt observerade intensiteten hos nederbörden utifrån manuella observationer. Då betecknad som svag, måttlig eller kraftig.

Vid en manuell station kan observatören ange intensiteten hos nederbörden såsom svag/lätt, måttlig eller kraftig.

Exempelvis kraftigt regn eller måttligt snöfall. Nederbörd i form av isnålar och oftast även kornsnö har alltid svag intensitet.

Hur stor är intensiteten för de respektive klasserna? Detta är inte definierat  helt tydligt utan följande värden kan endast ses som en vägledning.

Vid flertalet manuella stationer mäts nederbörden bara en gång per dygn så det finns få direkta (objektiva) observationer av nederbördsintensiteten. Vid automatstationer mäts nederbörden med hög tidsupplösning till exempel varje kvart eller till och med varje minut.

Regn och regnskurar

Lätt regn ger mindre än 0,1 mm per 10 minuter eller högst 0,5 mm på en timme.

Måttligt regn ger 0,1-0,7 mm per 10 minuter eller 0,5-4 mm på en timme.

Kraftigt regn ger mer än 0,7 mm per 10 minuter eller mer än 4 mm på en timme.

Lätta regnskurar ger mindre än 0,4 mm per 10 minuter eller högst 2 mm på en timme.

Måttliga regnskurar ger 0,4-2 mm per 10 minuter eller 2-10 mm på en timme.

Kraftiga regnskurar ger 2-8 mm per 10 minuter eller 10-50 mm på en timme.

Mycket kraftiga regnskurar ger minst 1 mm per minut, minst 8 mm per 10 minuter eller minst 50 mm på en timme (skyfall).

Snöfall

När det gäller intensiteten på snöfall ser man på snötäckets tillväxt.

Lätt snöfall ger högst 0,4 cm per timme.

Måttligt snöfall ger 0,5 till 4 cm per timme.

Tätt snöfall ger mer än 4 cm per timme.

Duggregn

Intensiteten på duggregn varierar men ger vanligen mängder avsevärt mindre än 1 mm per timme.