Nederbörd under året och dygnet

De största nederbördsmängderna faller i genomsnitt under sommaren. Dessa nederbördstillfällen är ofta intensivare och inte lika långvariga som under vinterhalvåret. Således är det vanligare med nederbörd under vinterhalvåret om man ser till procent av tiden då nederbörd faller.

Stationernas läge.
Stationernas läge. Förstora Bild

Minst sannolikhet för nederbörd är det under våren. Sjöar och hav är relativt kalla efter vintern vilket medför att konvektionen inte kommit i gång. November till december är de månader som sannolikheten för nederbörd är som störst.

För ett urval av stationer presenteras nedan sannolikheten för nederbörd i procent (minst 0,1 mm under en timme) under olika månader och tider på dygnet. De valda stationerna är automatstationer som startade 1995/96. Tiden i diagrammen är i UTC. För att få svensk normaltid adderas en timme till UTC och för att få svensk sommartid adderas två timmar.

Vi ser exempelvis att sannolikheten för nederbörd i Naimakka är mindre än 10 procent dagtid under april. Vi ser också sannolikheten är över 15 procent under förmiddagar i december och februari.

.

Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1996-2020 i Naimakka.
Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1996-2020 i Naimakka.

.

Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1996-2020 i Bjuröklubb.
Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1996-2020 i Bjuröklubb.

.

Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1996-2020 i Åsele.
Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1996-2020 i Åsele.

.

Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1996-2020 i Örskär.
Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1996-2020 i Örskär.

.

Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1995-2020 i Mora.
Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1995-2020 i Mora.

.

Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1995-2020 på Ölands Södra Udde.
Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1995-2020 på Ölands Södra Udde.

.

Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1995-2020 i Hörby.
Sannolikheten för nederbörd i procent under perioden 1995-2020 i Hörby.

.

.