Extrem nederbörd

Med extrem nederbörd avses mängder som väsentligt överstiger de normala, till exempel under en månad eller på en dag eller en timme.

Regn

Lite förenklat kan man säga att en nederbördsmängd på 40 mm per dygn ofta uppfattas som skyfall. När så mycket som 90 mm faller på 24 timmar får man höga flöden i vattendrag med risk för ras och översvämningar i det utsatta området. SMHIs mer strikta definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut.

Omfattande och skadebringande regn i Sverige uppkommer i anslutning till långsamma fronter, som åtskiljer mycket varm och fuktig luft från kyligare och torrare luft. Längs fronterna bildas samtidigt regnområden och efterhand ökar vindarna. Området med regn ökar också i storlek medan regnintensiteten i stället ofta börjar avta.

Mer lokala men intensiva åskskurar kan också ge mycket stora regnmängder.

En tämligen stor del av de översvämningar som drabbar vårt land uppkommer när flera regn i följd passerat, även om de var för sig kanske inte gett några extrema mängder. Många översvämningar orsakas också av vårfloden i samband med snösmältning efter en snörik vinter.

SMHI har kartlagt antalet fall med extrem nederbörd under det senaste seklet. En studie omfattar extrem nederbörd som uppmätts vid en geografisk punkt, under 1 till 30 dygn, Extrem punktnederbörd. En tidigare analys visar fall med mycket extrem nederbörd över ett större område, Extrem arealnederbörd. Här redovisas tillfällen med minst 90 mm över arean 1000 km² under 24-timmar.