Korttidsnederbörd i Sverige 1995-2008

Typ: Faktablad
Författare: Lennart Wern / Jonas German
Publicerad:

Sammanfattning

I mitten av 1990-talet byggde SMHI upp ett nät av automatiska väderstationer. Från ca 120 stationer mäts nu nederbörd varje kvart och temperatur, vind, luftfuktighet, lufttryck mm varje timme. För första gången har nu dessa kvartsvärden av nederbörd analyserats. Faktablad nummer 43.