Intresseanmälan till IPCC-möte

Nu finns möjlighet för dig som har en bred kunskap om klimatförändringen och relaterade frågor att anmäla ditt intresse att delta i ett förberedande möte angående IPCC:s sjunde utvärderingsrapport. Mejla in din intresseanmälan senast den 28 maj 2024.

Det förberedande mötet (Scoping meeting) handlar om att utarbeta ett förslag till disposition i den sjunde utvärderingsrapportens tre delrapporter: ”Den naturvetenskapliga grunden”, ”Effekter, klimatanpassning och sårbarhet” samt ”Att begränsa klimatförändringen”. Arbetet att ta fram dessa kommer att ske i tre arbetsgrupper. Rapporten ”1994 Technical guidelines on adaptation” kommer dessutom att uppdateras parallellt med arbetet med delrapporterna.

Mötet planeras till december 2024

IPCC söker experter som har en bred kunskap om klimatförändringen och relaterade frågor. Se länk nedan för ytterligare detaljer om vilken expertis som efterfrågas:

IPCC calls for nomination of experts to draft outline of the Seventh Assessment Report 

Det förberedande mötet kommer att resultera i ett så kallat Scoping paper, med ett förslag till disposition i delrapporterna samt en tidslinje för dess genomförande. Det förberedande mötet är preliminärt planerat att hållas i Kuala Lumpur, Malaysia i december 2024.  Dispositionsutkastet kommer att skickas till panelen för godkännande i början av 2025, innan författargrupper kan väljas ut för att arbeta med rapporten.

IPCC:s styrande byrå gör urvalet

Urval av deltagare görs av IPCC:s styrande byrå, baserat på nomineringar från alla IPCC:s medlemsländer och observatörsorganisationer. De som blir utvalda kommer att få information om det i september 2024 direkt från IPCC:s sekretariat.

Intresseanmälan till författarskap kommer att ske i en separat process, oberoende av om du blir utvald till dessa möten.

Anmäl ditt intresse senast den 28 maj

Nomineringen av experter sker via den nationella kontaktpunkten för IPCC. Mejla in din intresseanmälan till ipccfocalpoint@smhi.se senast den 28 maj 2024. Bifoga ditt CV och ifyllt nomineringsformulär, se länk nedan till Excel-fil. Både nomineringsformulär och CV ska vara skrivna på engelska. Observera att det är två flikar i Excel-filen som ska vara ifyllda, att CV får vara max fyra sidor och att CV ska vara i pdf-format. Inkludera information i ditt mejl om vilken delrapport som du framförallt är intresserad av att bidra till. Inkludera i ditt mejl även 2-3 meningar (max 100 ord) om vad du tycker ska vara ett kapitel i AR7 inklusive en motivation. Inkludera i ditt mejl även 2-3 meningar (max 100 ord) om vad du tycker ska vara ett kapitel i AR7 inklusive en motivation.

Intresseanmälningar som saknar korrekt ifyllt nomineringsformulär och CV kommer inte att beaktas.

Intresseformulär (80 kB, xlsx) (Excel)