Intresseanmälan till IPCC-möte om klimatförändringen och städer

Nu finns möjlighet för dig att anmäla ditt intresse för att medverka vid ett förberedande möte om IPCC:s nästa specialrapport som handlar om klimatförändringen och städer. Mejla in din intresseanmälan senast den 14 november 2023. Nomineringen av experter sker via den nationella kontaktpunkten för IPCC.

Vid FN:s klimatpanel IPCC:s 43:e möte (Nairobi, Kenya, 11-13 april 2016) beslutade panelen att den sjunde utvärderingscykeln ska omfatta en specialrapport om klimatförändringen och städer. Ett förberedande möte angående rapporten kommer att hållas i slutet av mars/början av april 2024. De exakta datumen och platsen för detta möte kommer att meddelas efter bekräftelse.

Det förberedande mötet (Scoping meeting) ska resultera i ett utkast till så kallat ”Scoping paper” med ett förslag till översikt av rapporten samt en tidslinje för dess genomförande.

Panelen kommer vid sin 61:e session senare under 2024 att granska utkastet och besluta om fortsatt arbete med specialrapporten om klimatförändringen och städer.

Expertområden

Ett krav från IPCC är att personer som nomineras har expertis inom minst ett av följande områden:

  • Biophysical (expertise examples include urban meteorology and climatology, urban meteorological/energy/water/carbon/air quality modelling and observational monitoring, urban carbon cycle, urban hydrology, urban biodiversity, land-atmosphere interactions);
  • Impacts and Risks, including (i) Economic and Non-economic Losses and Damages and (ii) Compounding and Cascading Aspects (expertise examples include statistical climatology, detection and attribution of climate extremes, heat islands and urban overheating, air pollution, inland and coastal flooding, critical infrastructure including power, digital communication and transport, water/energy/food/health nexus, food security, health, supply chain, vulnerability, losses and damages, risk management, disaster risk reduction, risk modelling);
  • Sectoral Development, Adaptation, Mitigation and Responses to Losses and Damages (expertise examples include built environment, urban planning, building design and materials, tourism, urbanization trends, informal settlements, migration and urban poverty, water management, energy systems, infrastructure, ecosystems and biodiversity, nature based solutions/ecosystem based adaptation, livelihood and communities perspectives issues, urban scenarios/pathways, transportation systems and mobility services, industry, urban agriculture and food production, waste management, climate services and early warning systems, environmental psychology);
  • Energy and Emissions (expertise examples include emission inventory, urban and embodied emissions, urban energy demand and services, energy mix, urban energy management, power grid layout, standards and regulations, carbon accounting, urban carbon sequestration, renewable energy, life cycle assessment);
  • Governance, Policy, Institutions, Planning and Finance (expertise examples include typology of cities and decision frameworks, urban planning, architecture, smart cities, mitigation / adaptation policies, energy security, water security and sanitation, barriers and enabling conditions for urban climate finance, insurance, livable cities, role of normative principles in governance, science, technology and innovation for sustainable cities, articulation between local and national development priorities, climate resilient development in cities, Sustainable Development Goals, environmental, social and governance reporting);
  • Civil Society (expertise examples include social coherence, justice, equity, ethics, gender, intersectionality science, decision making, science/policy interaction, communication, digital/cyber security, indigenous knowledge systems, diversity of urban stakeholders involved in climate responses, city networks / alliances, environmental advocacy).

Urval görs av IPCC:s styrande byrå

Urval av deltagare görs av IPCC:s styrande byrå, baserat på nomineringar från alla IPCC:s medlemsländer. Vid urvalet tar byrån hänsyn till vetenskaplig, teknisk och socioekonomisk expertis, samt ett brett spektrum av perspektiv inklusive geografisk representation, könsbalans, och bakgrund från relevanta intressenter och användargrupper, inklusive praktiker och planerare i städer, företrädare för civilsamhällets organisationer och lokala/regionala myndigheter, dessutom beaktas IPCC-erfarenhet för att uppnå en blandning av experter med och utan tidigare erfarenhet av IPCC.

Mötet hålls på engelska och förmodas vara 2-3 dagar. Att delta i ett scopingmöte förhindrar inte eventuell senare medverkan som författare av rapporten, för vilket nomineringar kan göras senare, i en separat process.

Nominera senast den 14 november

Nomineringen av experter sker via den nationella kontaktpunkten för IPCC. Mejla in din intresseanmälan till ipccfocalpoint@smhi.se senast den 14 november 2023. Bifoga ifyllt nomineringsformulär, se länk nedan till Excel-fil. Både nomineringsformulär och CV ska vara skrivna på engelska. Observera att det är två flikar i Excel-filen som ska vara ifyllda och att CV får vara max fyra sidor.

Intresseanmälningar som saknar korrekt ifyllt nomineringsformulär och CV kommer inte att beaktas.

Intresseformulär (74 kB, xlsx) (Excel)