IPCC har beslutat om kommande rapporter

Den 16-19 januari 2024 ägde den 60:e sessionen av FN:s klimatpanel IPCC rum i Istanbul, Turkiet. Panelen beslutade om struktur och tidsplan för den sjunde utvärderingscykeln, AR7, vilken påbörjades med val av ny styrande byrå i juli 2023.

Bild på flera personer sittande i en sal med en stor skärm framför sig. I förgrunden sitter en leende kvinna och tittar in i kameran.
Camilla Andersson, Sveriges kontaktperson för IPCC, på klimatpanelmötet i Istanbul.

Panelen beslutade att den sjunde utvärderingscykeln, AR7, ska bestå av en omfattande utvärderingsrapport med bidrag från de tre arbetsgrupperna:

  • arbetsgrupp I-rapporten om den naturvetenskapliga grunden
  • arbetsgrupp II-rapporten om effekter, klimatanpassning och sårbarhet
  • arbetsgrupp III-rapporten om att begränsa klimatförändringen.

En syntesrapport kommer att antas till slutet av 2029, efter det att arbetsgruppernas rapporter har slutförts och släppts.

Redan under den föregående cykeln beslutade panelen att ta fram en specialrapport om klimatförändringen och städer och vid detta möte beslutades att den ska vara klar till 2027. Även en metodrapport om tekniker för koldioxidinfångning (CDR) och koldioxidavskiljning och lagring, samt koldioxidanvändning kommer att tas fram till slutet 2027.

Uppdaterade IPCC Technical Guidelines on Impacts and Adaptation från 1994 ska tas fram och godkännas tillsammans med utvärderingsrapporten från arbetsgrupp II, för att sedan lyftas fram som en egen produkt.

Bild på leende man med vitt hår och skägg.
Jim Skea, ordförande för FN:s klimatpanel IPCC. Foto IPCC, Melissa Walsh
The Panel has taken a critical step in plotting the course for the entire cycle. Their decisions reflect the interest of member governments in getting policy-relevant, timely and actionable scientific information as soon as possible and providing input to the 2028 second Global Stocktake. There is a notable emphasis on adaptation to climate change, säger IPCC:s ordförande Jim Skea i IPCC:s nyhet om mötet på ipcc.ch.


 

Utöver detta omfattade mötet en rad återkommande frågor, inklusive IPCC:s budget, samarbete med andra organisationer som IPBES (Plattform för biologisk mångfald) och UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), stipendiatprogram och nya observatörsorganisationer.

Bild på leende kvinna med ljust lockigt halvlångt hår och bruna ögon.
Camilla Andersson, Sveriges kontaktperson för IPCC.
Det är viktigt att AR7 tillhandahåller vetenskapligt robusta, korrekta, omfattande, inkluderande och relevanta underlag till viktiga händelser som exmpelvis den andra globala översynen (GST2) inom klimatförhandlingar. IPCCs rapporter och deras tajming är generellt relevanta för arbete inom ramen för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling, FN:s klimatförhandlingar, EU:s klimatarbete och Sveriges nationella och internationella klimatarbete, säger Camilla Andersson, Sveriges kontaktperson för IPCC.