Spridningsstudier i Glan.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 29
Författare: Urban Svensson / Ingemar Holmström
Publicerad:

Sammanfattning

Denna rapport innehåller först en kort beskrivning av Glan med dess hydrografi därefter beskrivs allmänt cirkulationen i en sjö i kapitel 2. Kapitel 3 behandlar fältmätningar och de avslutande två kapitlen redogör för resultaten och slutsater.