Bestämning av optimalt klimatstationsnät för hydrologiska prognoser.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 18
Författare: Maja Brandt
Publicerad:

Sammanfattning

Det är lätt att avfärda dåliga prognosresultat med att klimatstationsnätet är för glest för att man skall kunna bestämma vinternederbörden korrekt. 

För att testa antalet behövliga temperatur- och nederbördsstationer för olika typer av områden har vi därför prövat att ändra antalet temperatur- resp. nederbördsstationer och studerat hur det påverkar simuleringarnas precision.

Studien har finansierats av Vattenregleringsföretagens samarbetsorgan
(VASO).