FoU-notiser (1980-1992)

1 Moen, L., och Törnevik, H. (1980)
Statistisk tolkning. Aktivitetsrapport.

2 Unden, P. (1980)
Prognosmodell för begränsat område (LAM).

3 Ericson, K. (1980)
Gränsskiktsmätningar i Klockrike.

4 Gottschalk, L. (1980)
Slump och determinism i vattenföringsserier.

5 Bodin, S. (1980)
Treatrnent of radiation in SMHI-LAM.

6 Bodin, S. ( 1980)
WTVT - TV-weather in Tampa, Florida.

7 Andersson, T., och Hansson, M. (1980)
Teleradar på Flygvädertjänsen, Bromma.

8 Unden, P. (1980)
Second Meeting of European Working Group on Limited Area Forecasting.

9 Bodin, S., Ericson, K., and Schoeffler, P. (1980)
Numerical simulation of transport and dispersion conditions over Öresund and in the Copenhagen area in case of a hypothetical core-melt at Barsebäck Nuclear Power Plant.

10 Krasovskaia, I., and Kvist, H. (1980)
Information system for water quantity.

11 Melgarejo, J. (1980)
A numerical simulation of wind over Gotland with a two-dimensional mesometeorological boundary layer model.

12 Ullerstig, A., och Unden, P. (1981)
LAM - primitiv modell för ett begränsat område och korta prognoser.

13 Schoeffler, P. (1981)
Recent developments in the numerical modelling of the planetary boundary layer (PBL) with applications to wind field simulation and forecast.

14 Schoeffler, P. (1981)
The landing of the radioactive cloud in Copenhagen.

15 Törnevik, H., och Olovsson, G. (1981)
Statistisk tolkning. Aktivitetsrapport.

16 Udin, I., och Orrhagen, S. (1981)
Operationell bearbetning av vädersatellitdata i Europa. Rapport från en studieresa.

17 Nyberg, L. (1981)
Sea level forecasts with an EOF model.

18 Schoeffler, P. (1982)
Development of a three-dimensional boundary layer model using finite element technique.

19 Krasovskaia, I. (1982)
Hypothesis on runoff formation in small watersheds in Sweden.

20 Brandt, M. (1983)
Snöackumulationsmätningar med flygburen gammaspektrometer i Kultsjöns avrinningsområde.

21 Persson, A. (1983)
Trajektorier - en introduktion.

22 Källberg, P., och Gollvik, S. (1983)
A danger in using too long timesteps.

23 Omstedt, G. (1983)
En undersökning av "The Maryland PPSP dispersion model for tall stacks".

24 Gollvik, S. (1983)
A dynamical model for estimating orographic precipitation.

25 Sapire, D. (1983)
Program system for mesoscale spatial interpolation of meteorological data.

26 Bergström, S., och Lindahl, S. (1983)
Beräkning av vattenföring i ouppmätta vattendrag - Lägesrapport november 1983.

27 Brandt, M., och Gustafson, A. (1983)
Modellsimulering av avrinning från åkermark - underlag för kväveläckageberäkningar.

28 Törnevik, H., och Olsson, E. (1983)
Prognos av vind i skiktet 50 - 150 m. Lägesrapport.

29 Törnevik, H. (1984)
Sjukskrivning och väder. En pilot-undersökning.

30 Omstedt, A., och Svensson, U. (1984)
Modeling supercooling and ice formation in a turbulent Ekman layer.

31 Svensson, U. (1984)
PROBE - A computer code for lake water quality modelling.

32 Bringfelt, B. ( 1984)
PHOENICS-simulering av plymspridning över ett skrovligt underlag.

33 Svensson, J. (1984)
Temperature profile retrievals from TIROS Operational Vertical Sounder during the ONSAM-experiment.

34 Bäckström, M., Lindgren, C., och Omstedt, G. (1984)
Bruksanvisning för en operationell luftföroreningsmodell.

35 Bringfelt, B. (1984)
PHOENICS-simulations of plume spread in the lee of a building and comparisons with smoke experiments and Gaussian dispersion formulae.

36 Törnevik, C. (1984)
Nederbördsprognoser för Kultsjöns avrinningsområde med hjälp av statistisk tolkning av numeriska väderprognoser.

37 Törnevik, H. (1984)
Workshop on simplified dynamical models for short-range forecasting on the mesoscale, 18 - 19 June, 1984.

38 Svensson, U. (1984)
Numerical models of partially or well mixed estuaries. Parts 1, 2 and 3.

39 Gustafsson, N., and Andersson, E. (1985)
Air mass classification of temperature profiles for applications in microwave radiometry.

40 Dahlström, B. (main editor) (1985)
Workshop on the estimation of precipitation fields at SMHI, Norrköping, August 1 - 17, 1984.

41 Omstedt, A. (1985)
On supercooling and ice formation in turbulent sea water.

42 Omstedt, A. (1985)
Modelling frazil ice and grease ice formation in the upper layers of the ocean.

43 Lönnqvist, 0. (1985)
Congression - LQ 85. Ett programpaket för multipel regression med empiriska, linjära och icke-linjära lösningar.

44 Bringfelt, B. (1985)
Areella snöstudier - Avdunstning vid snösmältning.

45 Funkquist, L. (1986)
Studies of upwelling in the Baltic Sea with a numerical model.

46 Funkquist, L. (1986)
Verification of a numerical circulation model: Comparison with observations in the Baltic Sea.

47 Funkquist, L., Gidhagen, L., and Rahm, L. (1986)
Verification of a numerical circulation model: Comparisons with some idealized cases.

48 Svensson, U. (1986)
Three papers on environmental computational fluid dynarnics.
1. Application of a two-equation turbulence model to geophysical boundary layers.
2. PHOENICS in environmental flows. A review of applications at SMHI.
3. Numerical modelling of environmental two-phase flows.

Invited lecture at: ISPRA-Course "Modelling and Solution Techniques for Multiphase Flow", lspra, Italy, November, 1985.

49 Omstedt, A. (1986)
Modelling initial ice formation in rivers and oceans.

50 Svensson, J., Andersson, E., and Gustafsson, N. (1987)
Towards an operational TOVS processing package.

51 Svensson, U. (1987)
Beräkning av de aerodynamiska förlusterna för SMHis nederbördsmätare.

52 Omstedt, A. (1987)
Numerical simulations of frazil ice.

53 Brandt, M. (1987)
Jämförelse mellan HBV- och PULS-modellerna.

54 Gidhagen, L., and Håkansson, B. (1987)
A synergistic approach to analyse remotely sensed data within the 1986 patchiness experiment (PEX) - some preliminary results.

55 Brandt, M. (1987)
Myrdikning och flöden.

56 Melgarejo, J. (1988)
Mesoscale modeling at SMHI - A simulation of measurements from the Öresund experiment.

57 Bringfelt, B. (1988)
Beräkningar av sjöavdunstning.

58 Omstedt, A. (1988)
Modelling the thermal regime of estuaries.

59 Svensson, J. (editor) (1988)
Satellite Soundings - a NABAS symposium on the processing of TOVSdata in Northern latitudes, Norrköping, June 13 - 16, 1988.

60 Bringfelt, B. (1988)
En modell för torrdeposition av gaser på skog - Timvis beräkning för svaveldioxid under år 1984.

61 Omstedt, A. (1989)
Matematiska modeller för Östersjön, Skagerack och Nordsjön.

62 Omstedt, A. (1990)
Modelling the ice/water boundary layer.

63 Ivarsson, K.-I., och Åkesson, 0. (1991)
Sannolikhetsprognoser för nederbörd.

64 Liljas, E., and Svensson, J. (1991)
Usefulness of TOVS products over northern Europe.

65 Bringfelt, Björn (1992)
Test av modell för torrdeposition av försurande ätnnen till skog mot krondroppsmätningar